Kaavoitus uuteen käsittelyyn

Tuomarinkylän alueen kaavoitus tulee ottaa uuteen käsittelyyn.

Alueen virkistyskäyttö tulee vähenemään katastrofaalisesti eikä huomioida alueella jo asuvien viihtyvyyttä. Vastustan näin laajaa rakentamista.