Pukinmäen asukaspalautteella pyyhittiin pöytää

Kuva: Pukinmäen täydennysrakentamisperiaatteiden maankäyttökartan 8.3.2022 päivätty versio. Pukinmäenkaaren itäpuolta koskevat asuntorakentamisaikeet on laajennettu koskemaan myös Pukinmäen rantapuiston pohjoispäätä. Pienet tekstitarkistukset koskevat merkinnällä V2 merkittyjä alueita.

 Pukinmäen täydennysrakentamista koskevista periaatteista annettu tyrmistynyt palaute on kuitattu valmistelussa pienillä tekstisievistelyillä. Eniten vastustusta herättänyt aie rakentaa Pukinmäenkaaren itäpuolen nykyiset maisemapellot ja metsänreunat on ennallaan. Samalla kerrostalotehoista asuntorakentamisalaa on päinvastoin laajennettu Pukinmäen rantapuiston pohjoispäähän. Palautetta pyydettäessä tämä alue oli osoitettu palvelukäyttöön, jonka monet tulkitsivat tarkoittavan alueen nykyisten aktiviteettien, mm. matonpesupaikan ja palstaviljelyalueen sekä niitä palvelevan pysäköintialueen säilymistä.

Eikä tässä vielä kaikki: Rantapuiston pohjoispäähän on kuulemisen jälkeen lisätty myös Malminbaanaksi ristitty nopeavauhtinen pyöräilybaana, joka oli jäänyt merkitsemättä asiakirjoihin palautetta pyydettäessä. Tämän baanan tarve ja sopivuus alueelle kyseenalaistettiin laajasti jo valmisteltaessa Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelmaa 2021-2030. Ilmeistä on, että monet olettivat palautteen tulleen otetuksi huomioon, kun Malminbaanasta ei ollut merkintää nyt asukkaita kuultaessa.

Kaupunkisuunnittelun menettely on saanut monet vetoamaan kaupunkiympäristö-lautakunnan jäseniin, joiden käsiteltäväksi asia meni 8.3.2022. Pro Tuomarinkylä on huomauttanut, että yleiskaavassa on toinenkin Jokeri 2 –pikaraitiotien  linjausvaihtoehto ja pyytänyt selvittämään sen rakentamisedellytykset  samoin kuin sen edut ja haitat suhteessa Pukinmäenkaaren kautta toteutettavaan linjaukseen. Lisäksi Pro Tuomarinkylä on pyytänyt palauttamaan Pukinmäen rantapuiston pohjoispään palvelukäyttöön. Alla on linkit Pro Tuomarinkylän ja yhden yksityishenkilön vetoomuksiin, joita saadun tiedon mukaan on tehty kaikkiaan kymmenkunta.

Lautakunnassa asia jäi pöydälle toistamiseen 15.3.2022.

Lue Pro Tuomarinkylän vetoomus karttaliitteineen (täältä)
Lue A.Vainion tekemä vetoomus (täältä)
Tarkastele Pukinmäen täydennysrakentamisen periaatteiden 8.3.2022 päivättyjä muutoksia (täältä)
Tarkastele Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden vuorovaikutusraporttia (täältä)
Tarkastele Malmin ja Pukinmäen yleisten alueiden suunnitelman 2021-2030 aineistoja (täältä)

Jätä kommentti