Tuomarinkylästä tehty kaavavalitus näkyy toteuttamisohjelmassa

Toteuttamisohjelma_KolmasVaihe

Vaikka Helsingin uusi yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, Helsingin kaupunki on jo laatinut yleiskaavalle toteuttamisohjelman. Siinä rakentamisen hankkeita asetetaan aikajanalle kiireellisyysjärjestyksessä ja niiden toteutettavuutta arvioidaan eri näkökulmista. Yleiskaavan toteuttamisohjelma sisältää Tuomarinkylän kannalta ainakin toistaiseksi hyviä uutisia: Suunnitelman mukaan Helsinki aikoo palata Tuomarinkylän alueen jatkosuunnitteluun vasta myöhemmin, arviolta noin 2040-luvulla. Ohjelmaa kuitenkin arvioidaan valtuustokausittain uudelleen, eli …

Lue lisää