Terveisiä päättäjille

Asta

Minun mielestä Helsingin kaupunki tekee väärin että kaikki viheralueet pitää tuhota. Ei voi olla totta että sukupolville ei jää mitään jäljelle kuin pelkkiä talorivejä. Ei tällaista saa tehdä. POLIITIKOT, JÄRKI ON KADONNUT TEILTÄ KOKONAAN. Ette näe kuin rahan kiilto silmissä ja lähietäälle ---. Teillä poliitikoilla jotka olette johtotehtävissä ei ole oikeutta tuhota Helsingin tällaisia alueita kuin Tuomarinkylän pellot, Malmin lentokenttä, Mustavuori, Santahamina. Pitää olla avarakatseinen ja kuinka lastenlapsetkin pääsevät ihastelemaan luontoa Helsingin sisällä. Ettekö te ymmärrä kuin pelkkää maahanmuuttoa. Teillä tuntuu olevan sen tärkein pointti päin helvettiä ja päin helvettiä menee koko touhu. Ettekö välitä meistä, jotka olemme maksaneet veroja. Kovia leikkauksia on kyllä tullut tiuhaa tahtia.

Unohtakaa koko homma

Ei mitään ihmeen talo jutskaa tai muuta tyhmää juna hommaa. Pellot on iha hyvii iha silleen miten ne on. Rakentakaa tyhmät talot muualle tai sit älkää rakentako niit. Hirttäkää se idea. Unohtakaa koko homma. Ihmiset ei taho et ratsastus polut lähtee ja et tääl asuis tyyppei kosk tää on hevosten koti. P#### idis.

Kylmää kyytiä lapsille

Viheralueita ei ole liikaa PK-seudulla, so. mahdollisuuksia harrastaa ja yhdistää perheen yhteinen aika luonnonhelmassa. Tuomarinkartanon muutos tekisi mielestäni ison miinuksen varsinkin näin hevosperheellisenä. Ihanat maastoretket ponin kanssa sekä luontoon tutustuminen perheen pienempien kanssa kokisi kovan iskun. Olen täysin vastaan alueen muutosta, jolla nämä upeat puitteet menetettäisiin ja miljöö kärsisi.

Yhteistä omaisuutta

Tuomarinkylän kartanon ympäristö on säilytettävä ennallaan. Ulkoilun, harrastamisen ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet tulee säilyttää kaupunkilaisten käytössä. Aluetta ei tule uhrata asunnoille tai raitioliikenteelle!

Loistava ehdotus

Hyvät päättäjät, Pro Tuomarinkylän yleiskaava-ehdotus on todella loppuun asti mietitty ja toteutuessaan palvelee kaikkia osapuolia! Tuomarinkylän alue on säilytettävä tuleville sukupolville. Kaupungin nykyinen suunnitelma rikkoo koko miljöön. Uusipelto on säilytettävä ennallaan ja koko kartanoalue. Alue on merkittävä historiallisesti, monien harrastusten aluetta ja virkistyskäytössä kaikkien helsinkiläisten ulottuvilla. Sitä myös käytetään. Pro Tuomarinkylän ehdotuksessa on otettu tärkeät asiat huomioon, mm. on erittäin järkevää rakentaa Tuusunlantie-lentokenttä -suuntaisesti. Raideliikenne on myös paras sijoittaa Tuusulantie / bussi 560 linjaan. Siis järki käteen. Miksi tuhota hienot alueet? Helsingistä löytyy vielä ´joutomaita´ja poistuvia tehdas- ym. alueita, mitkä voi ensin rakentaa. Toivon, että alueen ihmisten mielipiteet otetaan huomioon lopulliseen kaavaan ja tehdään sellainen kaikkia tyydyttävä päätös, ettei rakennusvaihe viivästy ja alueen rakennustyöt voidaan aloittaa, jos pakko.

Se on siinä

Kompromissi-ehdotus on HYVÄ! Perustelut: Toteutuessaan se ei rajaisi asukkaita ja virkistys-/kulttuurialueita erilleen toisistaan vaan sulauttaisi suunnitelmat maisemaan optimaalisella tavalla. HYVÄ!

Marko Kempas

Yleiskaava 2050 on asukasmäärältään täysin ylimitoitettu. Kaavoituksessa ei ole huomioitu millään tavalla maankäyttö- ja rakennuslain pykälää, jossa sanotaan, että RKY-merkityt kohteet pitää säästää rakentamiselta. Myöskään kaupunkilaisia ei ole huomioitu kaavan valmistelussa vaikka niin väitetään. Yleiskaava 2050 pitää saattaa uuteen valmisteluun mm. Tuomarinkylän ja Malmin lentokentän osalta! Sekä muiden viheralueiden osalta. Rakentaa voidaan myös ylöspäin!

Stadilainen

Vasta on rakennettu Kehärata, jonka varrella on paljon hyvää tilaa rakentaa asutusta. Säästetään ulkoilu- ja virkistysalueita myös Helsingin sisällä kaupunkilaisten käyttöön!

Tuhoisitteko 225-vuotisen kulttuuriympäristön?

Tuomarinkartanon yleiskaavaehdotus on järjetön suunnitelma, jonka uskon vielä kaatuvan, ennen kuin peruuttamaton tapahtuu. Aluettahan piti kehittää, ei tuhota! Tilaa kyllä on muuallakin, pusikkoa ja peltoa riittää. Tämän ainutlaatuisen miljöön rakentaminen olisi suuri virhe!

Antakaa meidän harrastaa

Myös Helsingissä asuville lapsille ja nuorille olisi turvattava mahdollisuus ratsastusharrastukseen julkisten kulkuvälineiden saavutettavalla etäisyydellä. Jos ratsastuksen harrastajat ajetaan kauas kaupungista, epätasa-arvo vain lisääntyy tyttö- ja naisvaltaisessa lajissa. Vinttikoirakeskus on myös näyttely- ja muiden koiratapahtumien järjestämispaikkana täysin ainutlaatuinen Suomen mittakaavassa. Vaihtoehto ei voi olla siirtää toimintaa jälleen helsinkiläisten tavoittamattomiin. Tiivis asuntorakentaminen ei mitenkään ole sovitettavissa keskelle ratsastusreittejä.

Maria Salo-Pulliainen

Tuomarinkylän alue on ainutlaatuinen ja tulee säilyttää nykyisellään. Historiallisesti arvokas kartano ympäristöineen, loistavat ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet, tärkeä ratsastajille ja koiraharrastajille. Kaikkia virkistysalueita ei saa tuhota, koska niitä on mahdotonta palauttaa enää ennalleen!

Kaupunki ei voi olla vain asuntoja

Koirakeskus on säilytettävä entisellään. Suomessa on runsas määrä koiraharrastajia, jotka tarvitsevat Tuomarinkylän koirakeskusta. Tarvitaan myös luontoa ja ulkoilumahdollisuuksia, jotka pitävät huolta ihmisten fyysisestä kunnosta ja mielen hyvinvoinnista -> Mahdollisimman vähän rakentamista alueelle! Eläimet ja luonto luovat hyvinvointia -> Kaikkea ei voi eikä pidä mitata rahassa.

Valta ja vastuu

Kaavoittaja, toivon kaavamuutoksia pohtiessanne, että huomioitte kaikkien Tuomarinkylän alueen käyttäjien turvallisuuden. Hevoset ja suuri määrä niiden käyttäytymisestä tietämättömiä ihmisiä eivät sovi turvallisesti yhteen. Olette tekemässä historiallista päätöstä, jossa "avaatte" tien historiallisesti merkittävän kohteen tuhoamiselle. Helsingissä on runsaasti täydennysrakentamiseen sopivia alueita, koska kaupunki on varsin väljästi rakennettu. Älkää rakentako Tuomarinkylään. Ystävällisin terveisin

Kompromissiehdotuksen puolesta

Kannatan ehdottomasti Tuomarinkartanon säilyttämistä! Ei tällaista aluetta saa missään tapauksessa hävittää asuntoalueeksi. Sellaiset suunnitelmat ovat todella lyhytnäköistä politiikkaa. Tulevissa vaaleissa katson kyllä tarkkaan ketä ja mitä puoluetta äänestän = en varmasti ketään niistä, jotka ovat olleet tuhoamassa Tuomarinkartanon aluetta.

Tasa-arvoinen Helsinki?

Vain joitakin vuosia sitten Helsinki totesi oman selvityksensä pohjalta, että Helsingissä nimenomaan Tuomarinkylä on se alue, jonne kehittyvä ja kasvava ratsastuskeskus sopii - liikenteellisesti hankalan Ruskeasuon sijaan. Tämä linjaus on myös asemakaavalla vahvistettu ja alueen yrittäjät ovat sen mukaan investoineet alueelle miljoonia euroja. Päättäjät, älkää syökö sanojanne. Tarttukaa sen sijaan Pro Tuomarinkylän kompromisiin ja antakaa talliyrittäjien jatkaa investointejaan alueella. Ratsastus on kasvava, naisvaltainen olympialaji jonka harrastajien lukumäärä pk-seudulla on lähellä esim. jääkiekon lukuja.

Tuula Moliis

Hei, olkaa niin hyviä päättäjiä, jotta jäätte historian kirjoihin... Hyväksykää Pro Tuomarinkylän kompromissiehdotus Tuomarinkartanon yleiskaavaksi.

Kaavoitus uuteen käsittelyyn

Tuomarinkylän alueen kaavoitus tulee ottaa uuteen käsittelyyn. Alueen virkistyskäyttö tulee vähenemään katastrofaalisesti eikä huomioida alueella jo asuvien viihtyvyyttä. Vastustan näin laajaa rakentamista.

Vaalikaamme kulttuuriperintöämme

Haluan, että Tuomarinkylän kartano säilyy ja pysyy yhtenäisenä kartanomiljöönä nykyisessä laajuudessaan meidän ajastamme myös tuleville sukupolville. Ei rakentamista suojellulle kartanoalueelle.

Lähiluonnon puolesta

Asuinympäristö on kokonaisuus, jossa ON OLTAVA tilaa liikkua ja hengittää! Muuten ongelmat kasautuvat!!! -> INHIMILLISYYTTÄ suunnitteluun ympäristöä kunnioittaen!

Tapaninvainiolainen

Tuomarinkylän kartanon alue on tärkeä virkistysalue lapsiperheille. Haluan, että voin lähteä helposti lasteni kanssa luonnonhelmaan ilman, että tarvitsen siihen autoa tai muuta kulkuneuvoa.

Jenni Niemi

Tuo PRO Tuomarinkylän kompromissiehdotus olisi hieno. Meidän ei tarvitsisi luopua vinttikoiraradasta. Olisi sääli jos meidän juoksijakoirilta lähtisi mahdollisuus juosta pääkaupunkiseudulla. Sijainti on ollut loistava ja palvellut monissa koiratapahtumissa. Toivon todellakin omasta puolestani, että meille harrastajille jäisi mahdollisuus edelleen jatkaa täällä pk-seudulla. Harrastajia on taas tänä kesänäkin käynyt paljon.

Kilparatsastaja

Tuomarinkylän kartanoalue on turvallinen ja viihtyisä paikka harrastaa juuri sellaisena kuin se on. Lisääntyvä asutus ja sen luoma hälinä ja liikenne eivät kuulu yhteen rauhallista ympäristöä tarvitsevien hevosten kanssa. Näin hienoja ratsastus- ja treeniympäristöjä ei ole montaa Helsingin seudulla, joten Tuomarinkylää tulisi ajatella mahdollisuutena eikä riesana, jonka toimintaa kavennetaan. Antakaa siis myös meille hevosihmisille mahdollisuus harrastaa turvallisesti niin kuin kaikki muutkin harrastajat saavat.

KYLLÄ Pro Tuomarinkylän kaavaehdotukselle

Luin läpi Pro Tuomarinkylän kaavaehdotuksen, joka on selkeästi parempi, loogisempi ja ympäristöystävällinen. Ei nykyiselle viralliselle kaavalle, KYLLÄ Pro Tuomarinkylän kaavaehdotukselle!

Toivossa eläen, että järki voittaa!

Kompromissiehdotuksen puolesta; älkää antako ahneudelle valtaa, yrittäkää säilyttää alueen arvokas ja korvaamaton historiallinen arvo. Vielä ´vapaana´oleva vihreä luonto on hunajaa ihmisten sielulle ja mielenrauhalle. Mistä tulevat sukupolvet ammentavat luontoyhteyden, jos kaikki hyvä, mitä vielä on jäljellä, tuhotaan.