Marko Kempas

Yleiskaava 2050 on asukasmäärältään täysin ylimitoitettu. Kaavoituksessa ei ole huomioitu millään tavalla maankäyttö- ja rakennuslain pykälää, jossa sanotaan, että RKY-merkityt kohteet pitää säästää rakentamiselta. Myöskään kaupunkilaisia ei ole huomioitu kaavan valmistelussa vaikka niin väitetään.

Yleiskaava 2050 pitää saattaa uuteen valmisteluun mm. Tuomarinkylän ja Malmin lentokentän osalta! Sekä muiden viheralueiden osalta. Rakentaa voidaan myös ylöspäin!