Pro Tuomarinkylä: Uudet pikaraitiotiet tieverkon yhteyteen, ei viheralueille

ProTuomarinkylä_ehdotus_10.2.2019_liitekartta2

Pro Tuomarinkylä jätti Uudenmaan liitolle 8.11.2019 muistutuksensa valmisteilla olevasta Uudenmaan maakuntakaavasta 2050. Muistutus sisältää myös konkreettisen ehdotuksen joukkoliikenteen reitityksistä Koillis-Helsingissä. Tekeillä olevan maakuntakaavan tavoiteasettelussa on iloksemme nostettu kestävän kilpailukyvyn, kasvun ohjaamisen sekä alueiden välisen tasapainon rinnalle mm. ilmastonmuutokseen vastaaminen, luonnon ja luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen. Erityisen tärkeää viimeksi mainittujen tavoitteiden edistäminen …

Lue lisääPro Tuomarinkylä: Uudet pikaraitiotiet tieverkon yhteyteen, ei viheralueille

Vaikuttavassa Talviriehassa lasten riemua ja ratikoita

Talvirieha2019

Pro Tuomarinkylän Vaikuttavassa Talviriehassa sunnuntaina 10.2.2019 loskakeli ei estänyt lasten riemua ja mukavia kokemuksia. Ohjelmassa olivat keppari- ja lelukoirakisat, vetokoira-ajelua, kaverikoiria ja talutusratsastusta. Nuorin hevosen selässä käyneistä oli vasta 1 vuoden ja 3 kuukautta vanha. Hymy oli herkässä suomenhevostamma Tuhkimon lähdettyä liikkeelle. Sisätiloissa tunnelmaa lämmitti Pro Tuomarinkylän laatima ehdotus Koillis- ja Pohjois-Helsingin pikaraitiolinjaston järkeistämisestä.  Mielestämme …

Lue lisääVaikuttavassa Talviriehassa lasten riemua ja ratikoita

Pro Tuomarinkylä Uusimaa 2050 -maakuntakaavan luonnoksesta: Viher- ja virkistysalueiden riittävyys sekä joukkoliikenteen kehityslinjaukset askarruttavat

2016_05_22IMG_6311

Pro Tuomarinkylän tavoitteena on sen syntyhetkistä alkaen ollut Helsingin kaavoitukseen vaikuttaminen Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen sekä virkistys- ja harrastuskäytön säilyttämiseksi. Tässä tarkoituksessa olemme aktiivisesti osallistuneet myös Uudenmaan maakuntakaavan valmisteluun. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) 8.11.2018 antama päätös yleiskaavan kumoamisesta Tuomarinkylän kartanoalueelle merkityn rakentamisen osalta perustui nimenomaan siihen, että KHO:n mukaan maakuntakaavaa ei oltu riittävästi pidetty …

Lue lisääPro Tuomarinkylä Uusimaa 2050 -maakuntakaavan luonnoksesta: Viher- ja virkistysalueiden riittävyys sekä joukkoliikenteen kehityslinjaukset askarruttavat

KHO: Asuntorakentaminen Tuomarinkylän kartanoalueelle lainvastaista

Kasarmitori_KHO_IMG_2839

Korkein hallinto-oikeus kumosi 8.11.2018 antamallaan päätöksellä Helsingin uudessa yleiskaavassa Tuomarinkylän kartanoalueen Uusipellolle osoitetun asuntorakentamisen. Päätös merkitsee sitä, että kartanoaluetta voidaan myös tulevaisuudessa käyttää ja kehittää nykyiseltä pohjalta tärkeänä kulttuuri- ja luontokohteena sekä harrastus- ja virkistysalueena. Helsingin kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa Uusipellolle oli merkitty tehokkaasti rakennettava uusi kaupunginosa. Valitimme kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksemme 5.2.2018. …

Lue lisääKHO: Asuntorakentaminen Tuomarinkylän kartanoalueelle lainvastaista

Yleiskaavakirjelmien vaihtoa KHO:ssa

Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi.

Korkein hallinto-oikeus sai 29.6.2018 Helsingin kaupungilta 43-sivuisen vastauksen yhdeksään eri yleiskaavavalitukseen. Tämän selitykseksi kutsutun asiakirjan sivuilla 29-37 on kaupungin vastine Pro Tuomarinkylän taustayhteisöjen ja yksityishenkilöiden valitukseen. Jätimme oikeudelle 10.8.2018 päivätyn vastaselityksen. Vastaselityksessä torjumme kaupungin väitteen, että valituksemme olisi tehty joltakin osin tarkoituksenmukaisuusperusteella. Lisäksi lausumme kaupungin esittämistä väitteistä valituksemme laillisuusperusteisiin liittyen ja täydennämme asiakirjatodisteluamme seitsemällä liitteellä. …

Lue lisääYleiskaavakirjelmien vaihtoa KHO:ssa

Tärkeä etappi saavutettiin – Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt saivat KHO:lta valitusluvan yleiskaava-asiassa

Avustajakoirat

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta. Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi hakijaa. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt (KHO:n tiedotteessa ”Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit”) hakivat Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavapäätökseen valituslupaa maaliskuussa 2018. Perustelimme valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyi tapaan, …

Lue lisääTärkeä etappi saavutettiin – Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt saivat KHO:lta valitusluvan yleiskaava-asiassa

Pro Tuomarinkylä: Helsingin hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös sisältää ilmeisiä virheitä, valituslupaa haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Kasarmitori_KHO_IMG_2839

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) valituslupahakemuksen ja valituksen Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavaa koskeneesta päätöksestä. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt perustelevat valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyy tapaan, jolla HAO tulkitsi voimassa olevaa maakuntakaavaa Tuomarinkylän alueella. Valituslupahakemukseen ja valitukseen on nyt liitetty uutena aineistona kaksi karttaa, joista ilmenee, että …

Lue lisääPro Tuomarinkylä: Helsingin hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös sisältää ilmeisiä virheitä, valituslupaa haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt hakevat hallinto-oikeuden yleiskaavaratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

2017_03_12IMG_8202

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat tutustuneet Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuun yleiskaavasta ja ovat päättäneet hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pro Tuomarinkylän näkemyksen mukaan Helsingin uusi yleiskaava tärvelee täysin tarpeettomasti kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä rajoittaa vakavasti alueen ainutlaatuisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Hallinto-oikeuden päätöksessä on useita seikkoja, jotka Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt haluavat saattaa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitaviksi. Voimassa olevan …

Lue lisääPro Tuomarinkylän taustayhteisöt hakevat hallinto-oikeuden yleiskaavaratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Pro Tuomarinkylä hallinto-oikeudelle: Helsingin kaupungin lausunto on puutteellinen ja sisältää virheellisiä sekä ristiriitaisia väitteitä

Jokeri 2 - yleiskaavan reitti punaisella ja Pro Tuomarinkylän reitti vaalean punaisella.

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ja –henkilöt  jättivät Helsingin yleiskaavasta valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle loppuvuodesta 2016. Helsingin kaupunki on antanut sekä Pro Tuomarinkylän että 49 muun tahon yleiskaavavalituksia koskevan lausunnon, johon valituksen jättäneillä on ollut mahdollisuus vastata ns. vastaselityksellä. Lausunto ja vastaselitys ovat osa tavanomaista hallinto-oikeuskäsittelyä. Pro Tuomarinkylän vastaselitys toteaa, että esittämiemme valitusperusteiden käsittely lausunnossa on puutteellista ja kaupunki …

Lue lisääPro Tuomarinkylä hallinto-oikeudelle: Helsingin kaupungin lausunto on puutteellinen ja sisältää virheellisiä sekä ristiriitaisia väitteitä

Tiedote 14.3.2017: Vaikuttavassa Talviriehassa kaivattiin tolkkua kaavoitukseen

2017_03_12IMG_8190

Kaavakarttaan piirretylle Jokeri 2 –ratikkareitille ei tahtonut nyt löytyä kannatusta.  Vaikuttavan Talviriehan 12.3.2017 yhteydessä ollut vaalipaneeli oli Pro Tuomarinkylän lähtölaukaus kuntavaaleihin. Puheenjohtaja Anu Heinonen avasi tilaisuuden kertomalla, että asukkaiden ehdotus säästää alue peruuttamattomalta tuholta on perin yksinkertainen: Raide pois peltojen keskeltä. Vanhan Tuusulantien kaarre oikaistaan. Sen ja Tuusulanväylän väliin asuntoja tuhansille ja raide palvelemaan heitä …

Lue lisääTiedote 14.3.2017: Vaikuttavassa Talviriehassa kaivattiin tolkkua kaavoitukseen