Luontojärjestöt: Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelmaluonnos ei huomioi tuoretta valtuustopäätöstä vähentää kaupunkimetsien harventamista

Kuva: Valokuva Pukinmäen Närepuiston hakkuista helmikuulta 2019. Hakkuut ovat konkreettinen esimerkki luontojärjestöjä ja asukkaita suututtavasta toiminnasta. 

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri julkaisivat 15.12.2020 yhteisen lausuntonsa Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelmaluonnoksesta. Lausunnon mukaan Malmi ja Pukinmäki ovat malliesimerkki alueesta, jonka metsäisten alueiden luonnon- ja maisemanhoidossa on kaikki asiaperusteet huomioida tuoreen valtuustopäätöksen mukainen valta- ja aluspuuston harventamisen vähentämiseen liittyvä linjaus.  Luontojärjestöjen mielestä Malmille ja Pukinmäkeen suunniteltujen toimenpiteiden epämääräisyys jättää liikaa ratkaisuvaltaa virkamiespäätäntäisiin luonnon- ja maisemanhoitotoimenpiteisiin.

Viittauksella tuoreeseen valtuustopäätökseen luontojärjestöt tarkoittavat valtuutettu Johanna Nuortevan ja 16 muun valtuutetun aloitteen johdosta 25.11.2020 tehtyä päätöstä. Aloite koski 1) puuston ja kasvillisuuden merkityksen selvittämistä melu-, pöly- ja näkösuojana ennen harvennustöitä sekä 2) pyrkimystä säilyttää nämä ominaisuudet maltillisesti suoritettavien hoitotöiden yhteydessä.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri julkaisivat 7.10.2020 Nuortevan ym. aloitteeseen ja sen käsittelyyn liittyvän kannanottonsa (linkki). Kannanotto nimeää liialliset valtapuuston harvennukset sekä pienpuuston hoidoksi kutsutun aluspuuston liian harventamisen Helsingin kaupunkimetsänhoidon ja varsinkin sen suunnittelun merkittävimmäksi nykyongelmaksi.

Lue luontojärjestöjen lausunto Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelman luonnoksesta 15.12.2020 (täältä)

Lue Pro Tuomarinkylän aluesuunnitelmaluonnosta koskevat kommentit 13.12.2020 (täältä)

Tutustu Helsyn ja SLL:n Uudenmaan piirin kannanottoon metsien harventamista koskevasta valtuustoaloitteesta 7.10.2020 (täältä)

Tutustu Helsingin kaupunginvaltuuston päätökseen vähentää kaupunkimetsien harventamista 25.11.2020 (täältä)

Jätä kommentti