KHO: Asuntorakentaminen Tuomarinkylän kartanoalueelle lainvastaista

Korkein hallinto-oikeus kumosi 8.11.2018 antamallaan päätöksellä Helsingin uudessa yleiskaavassa Tuomarinkylän kartanoalueen Uusipellolle osoitetun asuntorakentamisen. Päätös merkitsee sitä, että kartanoaluetta voidaan myös tulevaisuudessa käyttää ja kehittää nykyiseltä pohjalta tärkeänä kulttuuri- ja luontokohteena sekä harrastus- ja virkistysalueena.

Helsingin kaupunginvaltuuston 26.10.2016 hyväksymässä yleiskaavassa Uusipellolle oli merkitty tehokkaasti rakennettava uusi kaupunginosa. Valitimme kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksemme 5.2.2018. Nyt KHO kumosi valituksestamme sekä kaupunginvaltuuston että hallinto-oikeuden päätökset asuntorakentamisen osalta.

Yleiskaavaan ohjeellisesti linjattuja pikaraitioteitä KHO ei pitänyt lainvastaisina. Niissä on kyse Jokeri 2 –pikaraitiotiestä ja Tuusulanväylän pikaraitiotiestä. Olemme esittäneet, että Jokeri 2 –pikaraitiotie tehdään runkolinja 560:n reitille, kun sen bussit korvataan pikaratikoilla. Tämä reitti vastaa Jokeri 2 –pikaraitiotien reittivaihtoehto b:tä.

Linkki KHO:n päätöksen lyhennelmään koskien Tuomarinkylää
Linkki KHO:n päätökseen
Linkki Jokeri 2 Maankäytön kehittämisperiaatteisiin (ks. s. 24-25)

Kuva: Taustalla vaalea rakennus on Korkein hallinto-oikeus (KHO), Fabianinkatu 15, Helsinki.

Jätä kommentti