HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Helsingin Sanomissa 22.10.2016 kulkaistu artikkeli – HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Vaikka artikkeli käsitteleekin Keskuspuistoa, on siinä suoraan Tuomarinkylään sovellettavia kohtia. Alla lainauksia artikkelista:

HELSINGIN YLIOPISTON ympäristöoikeuden professorin Kai Kokko

Kuitenkin ”myös se, mitä nykyisissä asemakaavoissa on päätetty, pitää jollain lailla ottaa huomioon – – Molemmat – sekä maakuntakaava että asemakaavat – tukevat tässä tapauksessa olemassa olevan tilanteen eli Keskuspuiston säilyttämistä kokonaisuudessaan”, Kokko toteaa.

Jos muutos yleiskaavaesitykseen tehtäisiin, se ei olisi oikeastaan muutos ollenkaan: ”Tosiasiassa kyse on olemassa olevan tilanteen säilyttämisestä, mitä sekä maakuntakaavoitus että voimassa oleva asemakaavoitus tukevat.”

PROFESSORI Olavi Syrjänen

Itse asiassa oikeusoppineiden mukaan ongelma saattaa pikemmin syntyä, jos ehdotusta ei muuteta: nykyinen ehdotus on maakuntakaavan vastainen, Keskuspuiston voimassa olevien asemakaavojen vastainen, ja se on myös kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

Nykyinen ehdotus ei myöskään noudata alueen ekologisen kestävyyden vaatimusta, se ei vaali alueen maisemaa ja luontoarvoja, ja lisäksi esitetty rakentaminen vaarantaisi virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden.

YLE Uutiset: Yllättävä käänne – päättäjät etsivät vielä keinoja estää Keskuspuiston rakentaminen

Yle-logo_RGB_turkoosi

YLE Uutiset julkaisi 7.10.2016 artikkelin Helsingin yleiskaavaehdotuksesta – Yllättävä käänne – päättäjät etsivät vielä keinoja estää Keskuspuiston rakentaminen

Tuuli näyttää kääntyneen useassa puolueessa. Helsinkiläispäättäjät ovat kysyneet virkamiehiltä, millaisia mahdollisuuksia kiisteltyjä yleiskaavasuunnitelmia olisi vielä avata.

Päättäjillä on niskassaan paineita. Kaupunkilaisten keskuudessa epäsuosittuja kohtia sisältävän kaavan valmisteluun vaikuttaa lähestyvät kuntavaalit. Silloin mitataan taas puolueiden ja yksittäisten valtuutettujen luottamus.

Huhtikuuhun 2017 on aikaa puoli vuotta. Siinä ajassa tuskin viilenevät ne mielipiteet, jotka nyt roihuavat esimerkiksi sosiaalisen median foorumeilla.

HS Mielipide: Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto

Helsingin Sanomien mielipideosastolla 12.1.2016 ollut kirjoitus – Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kannatti kirjoituksessaan (HS Mielipide 10.1.) kahden uuden kansallispuiston perustamista. Ehdotus on tärkeä kansallispuistoverkostomme täydentämiseksi. Myös arvokkaita kaupunkiympäristöjä pitää suojella. Näin on tehty jo kahdeksassa Suomen kaupungissa. Muun muassa Hämeenlinnassa, Porvoossa ja Turussa on perustettu kansalliset kaupunkipuistot tätä tarkoitusta varten. Kansallinen …

Lue lisää