HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Helsingin Sanomissa 22.10.2016 kulkaistu artikkeli – HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Vaikka artikkeli käsitteleekin Keskuspuistoa, on siinä suoraan Tuomarinkylään sovellettavia kohtia. Alla lainauksia artikkelista:

HELSINGIN YLIOPISTON ympäristöoikeuden professorin Kai Kokko

Kuitenkin ”myös se, mitä nykyisissä asemakaavoissa on päätetty, pitää jollain lailla ottaa huomioon – – Molemmat – sekä maakuntakaava että asemakaavat – tukevat tässä tapauksessa olemassa olevan tilanteen eli Keskuspuiston säilyttämistä kokonaisuudessaan”, Kokko toteaa.

Jos muutos yleiskaavaesitykseen tehtäisiin, se ei olisi oikeastaan muutos ollenkaan: ”Tosiasiassa kyse on olemassa olevan tilanteen säilyttämisestä, mitä sekä maakuntakaavoitus että voimassa oleva asemakaavoitus tukevat.”

PROFESSORI Olavi Syrjänen

Itse asiassa oikeusoppineiden mukaan ongelma saattaa pikemmin syntyä, jos ehdotusta ei muuteta: nykyinen ehdotus on maakuntakaavan vastainen, Keskuspuiston voimassa olevien asemakaavojen vastainen, ja se on myös kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

Nykyinen ehdotus ei myöskään noudata alueen ekologisen kestävyyden vaatimusta, se ei vaali alueen maisemaa ja luontoarvoja, ja lisäksi esitetty rakentaminen vaarantaisi virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden.

Jätä kommentti