Kirje kaupunginvaltuutetuille: Tuomarinkylä – väitteitä ja vastaväitteitä

Kuva: Yleiskaavan lähetekeskustelu Helsingin kaupunginvaltuustossa käytiin 5.5.2015 valmistelun oltua käynnissä 2,5 vuotta. Keskiviikkona 26.10.2016 valtuusto pääsee lausumaan yleiskaavasta toisen kerran.

Hyvä Helsingin kaupunginvaltuutettu,

tällä viikolla käsittelette yleiskaavaehdotusta valtuustossa. Haluamme vielä tuoda esiin seuraavaa.
Tuomarinkylästä on tullut eniten muistutuksia ehdotuksesta. Syynä lienee erityisesti se, että juuri ennen yleiskaavaa Tuomarinkylään tehtiin Helsingin kaupungin kanssa hyvässä yhteistyössä uusi asemakaava. Sen tavoite oli varmistaa ratsastus- ja koirakeskusten toiminta- ja kehittämismahdollisuudet, ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä rakennussuojelulliset arvot. Viime metreillä kaavasta irroitettiin kaksi peltoaluetta Vanhan Tuusulantien kyljestä. Näille suojeluille pelloille (valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue sekä valtioneuvoston listaama rakennettu kulttuuriympäristö) yleiskaava esitti laajasti rakentamista. Alueen asukkaat, toimijat, harrastajat ja
ulkoilijat tunsivat itsensä petetyiksi ja antoivat 275 mielipidettä yleiskaavaluonnoksesta Tuomarinkylää koskien.

Näiden perusteella Tuomarinkylästä kylläkin poistettiin viisi pikseliä, jota seikkaa on laajasti julkaistu, mutta samalla, ilman että siitä tiedotettiin, säilytettyjen pikselien tehokkuutta nostettiin luokkaan A2, kun aiemmin osa oli ollut luokkaa A3. Täten yleiskaavaehdotus mahdollistaa luonnostakin vielä huomattavasti suuremman asukasmäärän Tuomarinkylän pelloille. Yleiskaavaehdotus järkytti lopullisesti aluetta puolustaneita asukkaita, yrittäjiä, harrastajia sekä ulkoilijoita. Ei siis ole mikään ihme, että ehdotuksesta tehtiin 580 Tuomarinkylää
koskevaa muistutusta – eniten kaikista alueista.

Pro Tuomarinkylä -liike on koko yli puolitoistavuotisen toimintansa ajan esittänyt kompromissiä. Huolimatta valtavasta muistutusmäärästä kompromissia ei kuitenkaan ole lainkaan otettu huomioon; ei kaupunkisuunnittelulautakunnassa (12.6.2016), jonne esitys lopulta laadittiin myös karttamuotoon eikä kaupunginhallituksessa, jossa vastaesitys sai puolelleen vain keskustan ja RKP:n edustajat. Siis puolueiden, jotka eivät ole edustettuina kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Olemme nyt koonneet väitteitä ja vastaväitteitä Tuomarinkylästä. Toivomme, että niiden perusteella pystytte käymään perusteellisen keskustelun Tuomarinkylästä ja muodostamaan oman mielipiteenne asiasta.
Väitteitä ja vastaväitteitä -tiedosto on pdf-muodossa tämän sähköpostin liitteenä.

Muistin virkistykseksi voitte tutustua Pro Tuomarinkylä -liikkeen tekemään kompromissiehdotukseen.

Ehdotus mahdollistaa yleiskaavassa luonnosvaiheessa esitetyn asukasmäärän (2000-4000) sijoittamisen alueelle Vanhaa Tuusulantietä hieman peltoalueelle siirtämällä. Ehdotus takaisi paitsi rakentamisen, myös nais- ja tyttövaltaisten lajien harrastuskeskusten toiminnan jatkumisen sekä niiden kehittämismahdollisuuden ja suojelisi rakennettua kulttuuriympäristöä. Lisäksi alue säilyisi turvallisena ulkoilijoille, kun ulkoilu- ja ratsastusreiteille jäisi riittävästi tilaa noin 150 hevosen (ja voimassaolevan asemakaavan mukaan jopa 173) ratsastuskeskuksen ympäristössä. Samalla kartanoa ympäröivä avoin maisema säilyisi.

Olemme käytettävissänne, mikäli haluatte lisätietoa:

Anu Heinonen, puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä, puh. 040 723 6279
Risto Suominen, varapuheenjohtaja, puh. 0400 601 630
Micki Schnitzler, perustajajäsen, puh. 050 571 1033

www.tuomarinkyla.com
Pro Tuomarinkylä

Jätä kommentti