Lehdistötiedote 3.11.2016: Kaupunginvaltuusto sivuutti osallisten palautevyöryn, valitus hallinto-oikeuteen valmisteilla

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2016 hyväksyä Helsingin uuden yleiskaavan. Valtuusto ei halunnut hyödyntää mahdollisuutta korjata yleiskaavaa edes eniten kaupunkilaisten keskuudessa huolta herättäneen alueen, Tuomarinkylän, osalta. Suojellulle Tuomarinkylän kartanoalueelle suunnitellaan yleiskaavan perusteella jopa 7 500 asukkaan kerrostalolähiötä raitiolinjoineen. Yleiskaavan mukainen rakentaminen ajaisi alas Tuomarinkylän koirakeskuksen toiminnan ja rajoittaisi merkittävästi ratsastuskeskuksen toimintaa.

Päättäjät sivuuttivat ennätyksellisen laajan kansalaispalautteen

Uusi yleiskaava mahdollistaa rakentamisen Tuomarinkylän kartanoalueelle mielipiteiden ja muistutusten vyörystä huolimatta. Tuomarinkylän puolesta allekirjoitettu adressi kokosi 18 059 allekirjoitusta, yleiskaavaehdotuksesta annettiin 580 Tuomarinkylää koskevaa muistutusta ja yleiskaavaluonnoksesta 275 mielipidekirjettä. Luvut ovat omassa sarjassaan todennäköisesti Suomen ennätyksiä. Yleiskaavan hyväksyntää ei jarruttanut edes se, että Tuomarinkylän alue on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009) ja valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Lisäksi alue on suojeltu asemakaavoin.

Pro Tuomarinkylä -liike esitti kaavavalmistelun alusta alkaen ratkaisua, joka olisi mahdollistanut merkittävän asuntorakentamisen uhraamatta alueen muita arvoja. Valtuuston päätös uhkaa tärvellä järkyttävällä tavalla kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä harrastus- ja virkistyskäytön. Samalla päätös merkitsee suurta muutosta vuosikymmeniä jatkuneeseen suojelun ja alueen käytön hellävaraiseen yhteensovittamiseen.

Sosialidemokraateista ja kokoomuksesta ei löytynyt Tuomarinkylän puolustajia

”Kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.10.2016 kokoomuksen, sosialidemokraattien ja vihreiden etukäteen sopimat rintamalinjat pidettiin, ja puutteellisesti valmisteltu sekä osallisten mielipiteet ja paikallisen asiantuntemuksen täysin sivuuttava yleiskaava hyväksyttiin. Pro Tuomarinkylä ei ole poliittinen liike, mutta haluamme esittää julkisesti kiitoksemme niille päättäjille, jotka toimivat Tuomarinkylän puolesta myös silloin, kun valtuustossa esitettiin muutoksia oikeusvaikutteiseen kaavakarttaan”, kertoo Pro Tuomarinkylä-liikkeen puheenjohtaja Anu Heinonen.

”Tähän päättäjien joukkoon lukeutuvat mm. keskustan, ruotsalaisen kansanpuolueen sekä kristillisten valtuustoryhmät kokonaisuudessaan Terhi Peltokorven, Björn Månssonin ja Mika Ebelingin johdolla, osa vasemmistoliiton ja perussuomalaisten edustajista sekä yhden hengen ryhmistä Rene Hursti ja Yrjö Hakanen. Huomionarvoista on, että vihreissä ryhmänsä kantaa vastaan eli Tuomarinkylän puolesta äänestivät keskeisissä vastaesityksissä vain Jarmo Nieminen ja Leo Stranius. Sosialidemokraateista ja kokoomuksesta ei löytynyt näissä äänestyksissä Tuomarinkylälle yhtään puolustajaa. Kartta Tuomarinkylän osalta tärkeimmän äänestyksen tuloksista on tiedotteen liitteenä.”

Valtuuston yleiskaavapäätöksen lainmukaisuus siirtyy nyt hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Lisätietoja: Pro Tuomarinkylä, Anu Heinonen, p. 040 723 6279 tai anuoheinonen@gmail.com

Liite / kuva. Vastaesitys kaupunginvaltuustossa 26.10.2016 (Laura Kolbe, keskusta): ”Tuomarinkylän kartanon lounaispuolelle merkitty asuntovaltainen alue A2 poistetaan Uusipellolta, Siliuksenmäeltä ja Lystikukkulalta ja alue säilytetään Helsinkipuiston viher- ja virkistysalueena.” Punaisella merkityt äänestivät valtuustossa Kolben ehdotuksen puolesta, vihreällä merkityt yleiskaavaehdotuksen puolesta. 

Yhteensä 23 nykyisen valtuuston jäsentä haluaa säilyttää Tuomarinkylän kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä harrastus- ja virkistyskäytön.

Yksi kommentti artikkeliin ”Lehdistötiedote 3.11.2016: Kaupunginvaltuusto sivuutti osallisten palautevyöryn, valitus hallinto-oikeuteen valmisteilla”

  1. Kolme suurta valtuustopuoluetta ovat keskenään sopineet koko yleiskaavan ilman, että asukkaiden mielipiteillä on ollut kaavan sisältöön mitään vaikutusta.

    Aktiivisten asukkaiden työ ei kuitenkaan ole mennyt hukkaan, sillä he ovat tehneet arvokasta työtä puolustaessaan kaupungin viheralueita ja kulttuuriympäristöjä tuodessaan julkisuuteen yleiskaavan epäkohtia. Tämä työ on luonut hyvän pohjan yleiskaavaa koskevalle keskustelulle ennen ensi kevään kunnallisvaaleja.

    Vastaa

Jätä kommentti