Mikä on yleiskaava?

Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, millainen Helsinki on seuraavina vuosikymmeninä. Aiemmin yleiskaava on tehty 10-15 vuodeksi. Tällä kertaa yleiskaavan lähtökohtana on oletus, että Helsingin täytyy kasvaa noin 865 000 asukkaan kaupungiksi vuoteen 2050 mennessä. Lisäksi kaava mahdollistaa myös vähintään 170 000 uuden työpaikan sijoittumisen Helsinkiin.

Yleiskaavassa määräytyy eri alueiden pääkäyttötarkoitus oikeusvaikutteisesti hehtaarin tarkkuudella, rakentamisen tehokkuus ja liikenneväylien linjaus. Nämä yleiskaavaratkaisut tarkentuvat, mutta eivät muutu asemakaavoituksessa. Esimerkiksi yleiskaavassa asuinrakennuskäyttöön otettua viheraluetta ei käytännössä palauteta asemakaavassa viheralueeksi.

Kaikki Helsingin yleiskaavaan liittyvä julkinen aineisto löytyy sivulta www.yleiskaava.fi. Aineisto löytyy myös kaupunkisuunnitteluviraston Nähtävänä nyt-sivuilta otsikoiden joukosta.

Jätä kommentti