MIELIPIDE HELSINGIN KAUPUNGIN VALMISTEILLA OLEVASTA ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA KOSKIEN PUKINMÄENRANTA-NIMISTÄ ALUETTA

Kiitämme mahdollisuudesta lausua mielipide otsikkoasiassa päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta. 1. Aikaisemmat kannanotot Olemme viimeksi lausuneet Pukinmäenrannan maankäytön muutoskaavailusta mielipidekirjeellämme 10.2.2023 ja tätä aiemmin Pukinmäen täydennysrakentamista koskevien suunnitteluperiaatteiden valmistelun yhteydessä (Kerro kantasi -palveluun 20.1.2022 jättämämme mielipide ja samassa asiassa tekemämme, 14.3.2022 päivätty ehdotus). Pidämme aiemmin esittämiämme näkökohtia edelleen perusteltuina. Valituilla ratkaisuilla voi arvioida olevan …

Lue lisää

Pukinmäen asukaspalautteella pyyhittiin pöytää

Pukinmäen täydennysrakentamisperiaatteiden maankäyttökartan 8.3.2022 päivätty versio

Kuva: Pukinmäen täydennysrakentamisperiaatteiden maankäyttökartan 8.3.2022 päivätty versio. Pukinmäenkaaren itäpuolta koskevat asuntorakentamisaikeet on laajennettu koskemaan myös Pukinmäen rantapuiston pohjoispäätä. Pienet tekstitarkistukset koskevat merkinnällä V2 merkittyjä alueita.  Pukinmäen täydennysrakentamista koskevista periaatteista annettu tyrmistynyt palaute on kuitattu valmistelussa pienillä tekstisievistelyillä. Eniten vastustusta herättänyt aie rakentaa Pukinmäenkaaren itäpuolen nykyiset maisemapellot ja metsänreunat on ennallaan. Samalla kerrostalotehoista asuntorakentamisalaa on päinvastoin …

Lue lisää

Asukkaat tyrmistyivät aikeesta rakentaa Pukinmäen joenrantapellot

Pro Tuomarinkylä, Pukinmäen …, maankäyttökartta, 20.1.2022

Kuva: Kerro kantasi –palvelussa julkaistu Pukinmäen täydennysrakentamisen maankäyttökartta merkitsisi toteutuessaan kerrostalokorttelien rakentamista mm. Pukinmäen joenrantapelloille (kuvan vaaleanpunainen sinikehyksinen alue). Helsingin kaupunki on valmistellut Pukinmäen täydennysrakentamista koskevat periaatteet, joita oli mahdollista kommentoida Kerro kantasi –palvelussa 20.1.2022 asti. Kommentteja kertyi määräajassa yhteensä 425. Varsin monesta kommentista näkyy silkka tyrmistys. Myös Pro Tuomarinkylä kommentoi periaatteita erityisesti siltä osin …

Lue lisää