HS: Liito-oravat uhkaavat kaupunkibulevardien toteutumista – esiintymiä myös Tuomarinkylässä

Liito-oravat_2018_Crop

Helsingin Sanomien juttu liito-oravien esiintymisestä Helsingissä (12.6.2018) avaa kokonaan uuden näkökulman yleiskaavaan ja sen pohjalta tulevaisuudessa laadittaviin asemakaavoihin. Jutun mukaan Helsingin kaupungin teettämä liito-oravakartoitus on vielä kesken, mutta jo nyt vaikuttaa selvältä, että tämä suojeltu laji on levinnyt tehokkaasti Espoosta Helsingin alueelle. Jutun kuvituksena olevassa kartassa on merkitty uusia esiintymisalueita, joista pari näyttää olevan Tuomarinkylässä …

Lue lisääHS: Liito-oravat uhkaavat kaupunkibulevardien toteutumista – esiintymiä myös Tuomarinkylässä

Pukinmäen ja Tapaninvainion asukkaat kannattavat raidejokerille bussijokerin reittiä

Pro Tuomarinkylä –liike saa tukea kamppailulleen yleiskaavassa kartanoalueen peltojen poikki linjattua raidejokeria vastaan mm. kaikilta alueen kaupunginosayhdistyksiltä. Tämä käy ilmi Pukinmäen, Tapaninvainion ja Pakilan kaupunginosayhdistysten kaupungille yleiskaavaa valmisteltaessa jättämistä mielipiteistä ja muistutuksista. Viisi Pukinmäen ja Tapaninvainion asunto-osakeyhtiötä ovat menneet vielä pidemmälle ja valittaneet kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiöissä asuu n. 500 helsinkiläistä. Valituksessa ja kaupungin lausunnon …

Lue lisääPukinmäen ja Tapaninvainion asukkaat kannattavat raidejokerille bussijokerin reittiä

HS Mielipide: Helsingin arvokkaiden viheralueiden kohtalo huolettaa

Tuomarinkylän kartano.

Helsingin Sanomien Mielipidepalstalla 19.4.2017 julkaistu Maarit Meskasen kirjoitus: HS Mielipide: Helsingin arvokkaiden viheralueiden kohtalo huolettaa Tuomarinkylän alue on erittäin vaikuttava helsinkiläinen ja suomalainen kulttuurimaisema. HELSINGIN viheralueista ovat vakavasti uhattuina yleiskaavan takia Tuomarinkylän alue ja Keskuspuisto aiottujen kavennusten osalta. En ole yksin huolieni kanssa, vaan suuri määrä helsinkiläisiä pohtii samoin. Alueisiin kohdennettuja yleiskaavan rakennushankkeita ei missään nimessä …

Lue lisääHS Mielipide: Helsingin arvokkaiden viheralueiden kohtalo huolettaa

Helsyn ja SLL:n Uudenmaan piirin valitus yleiskaavasta

HELSY:n vaihtoehtoinen pikselikartta.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry katsovat Helsingin hallinto-oikeudelle jättämässään 23-sivuisessa valituksessa, että Helsingin yleiskaava on strategiseksi yleiskaavaksi hyvin epätasapainoinen strategisuuden ja mitoituksen osalta. Näin lopputulos ei täytä asemakaavoitusta ohjaamaan tarkoitetun oikeusvaikutteisen yleiskaavan kriteereitä. Yleiskaavan tulee olla ohjeena laadittaessa asemakaavaa, mutta Helsingin yleiskaava ei täytä yleiskaavalta edellytettävän täsmällisyyden vaatimuksia, eikä se siten …

Lue lisääHelsyn ja SLL:n Uudenmaan piirin valitus yleiskaavasta

SK: Yleiskaava mustasi Helsingin vihreät – ”Mahdollistaa lähes kaikkien laajojen metsäalueiden nakertamisen”

Hiihtäjä lumisateisessa Keskuspuistossa Helsingissä 3. tammikuuta 2017. Helsingin keskuspuisto on kaupungin suurin puisto (700 hehtaaria). Puisto edustaa hyvin etelärannikon vaihtelevaa luontoa, ja siellä on myös luonnonsuojelualueita. Puistossa on paljon ulkoilureittejä (n. 100km), joista osa on talvisin hiihtäjien käytössä. Puistossa on myös ratsastusreittejä. LEHTIKUVA / TEEMU SALONEN

Suomen Kuvalehti käsittelee artikkelissaan 12.1.2017 Helsingin ”vihreää” yleiskaavaa metsien näkökulmasta – SK: Yleiskaava mustasi Helsingin vihreät – ”Mahdollistaa lähes kaikkien laajojen metsäalueiden nakertamisen”. Helsingin 30 laajasta metsäalueesta vain kolme on varmuudella turvassa rakentamiselta uudessa yleiskaavassa. Lopuissa 27:ssä avautuu mahdollisuus rakentamiselle. Tämä paljastui, kun Suomen Kuvalehti pyysi Helsingin metsiä paljon kartoittanutta luontoselvitysten ammattilaista Keijo Savolaa ristiinvertaamaan …

Lue lisääSK: Yleiskaava mustasi Helsingin vihreät – ”Mahdollistaa lähes kaikkien laajojen metsäalueiden nakertamisen”

HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Helsingin Sanomissa 22.10.2016 kulkaistu artikkeli – HS Analyysi: Keskuspuiston rakentamisen voisi poistaa yleiskaavasta ilman valitusriskiä, sanovat oikeusoppineet

Vaikka artikkeli käsitteleekin Keskuspuistoa, on siinä suoraan Tuomarinkylään sovellettavia kohtia. Alla lainauksia artikkelista:

HELSINGIN YLIOPISTON ympäristöoikeuden professorin Kai Kokko

Kuitenkin ”myös se, mitä nykyisissä asemakaavoissa on päätetty, pitää jollain lailla ottaa huomioon – – Molemmat – sekä maakuntakaava että asemakaavat – tukevat tässä tapauksessa olemassa olevan tilanteen eli Keskuspuiston säilyttämistä kokonaisuudessaan”, Kokko toteaa.

Jos muutos yleiskaavaesitykseen tehtäisiin, se ei olisi oikeastaan muutos ollenkaan: ”Tosiasiassa kyse on olemassa olevan tilanteen säilyttämisestä, mitä sekä maakuntakaavoitus että voimassa oleva asemakaavoitus tukevat.”

PROFESSORI Olavi Syrjänen

Itse asiassa oikeusoppineiden mukaan ongelma saattaa pikemmin syntyä, jos ehdotusta ei muuteta: nykyinen ehdotus on maakuntakaavan vastainen, Keskuspuiston voimassa olevien asemakaavojen vastainen, ja se on myös kaupunginvaltuuston aiemmin hyväksymän virkistysaluekäyttötarkoituksen vastainen.

Nykyinen ehdotus ei myöskään noudata alueen ekologisen kestävyyden vaatimusta, se ei vaali alueen maisemaa ja luontoarvoja, ja lisäksi esitetty rakentaminen vaarantaisi virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyyden.

HS Mielipide: Peli Helsingin yleiskaavasta on vihellettävä poikki

Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 19.10.2016 ollut Lauri Nordberg:in mielipidekirjoitus – Peli Helsingin yleiskaavasta on vihellettävä poikki

Nyt kuitenkin säilyneisiin viheralueisiimme kohdistuu ennennäkemätön uhka: viidennes niistä aiotaan rakentaa.

Eikö hälytyskellojen pitäisi soida? Varovainen tiivistäminen on paikallaan, mutta nyt mennään liiallisuuksiin. Asukaslukutavoitteet johtavat väistämättä tärkeiden viheralueiden menettämiseen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden ympäristöjen tuhoutumiseen.

Yleiskaavaehdotus on myös vastoin maakuntakaavaa, jonka lain mukaan tulisi olla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Onhan kyseessä kaava, jolla on merkittäviä seudullisia vaikutuksia sekä viheryhteyksien että liikenneväylien osalta.

HU: Asukasaktiivit – Toivottavasti järki voittaa

Anu ja Risto Tuomarinkylän pelloilla.

Helsingin Uutisissa 15.10.2016 ollut artikkeli Pro Tuomarinkylästä – HU: Asukasaktiivit – Toivottavasti järki voittaa.

Uusi yleiskaava tuhoaisi kulttuurimaiseman, pelkää Pro Tuomarinkylä -liike.

– Pikaraitiotie kulkisi tästä, aivan kartanon läheltä, Anu Heinonen ja Risto Suominen näyttävät Tuomarinkylän kartanon viereisellä pellolla.

He ja muut Pro Tuomarinkylä -liikkeen aktiivit yrittävät viimeiseen asti vaikuttaa Helsingin uuteen yleiskaavaan, joka mahdollistaisi pikaraitiotielinjauksen ja uuden kerrostaloalueen rakentamisen aivan Tuomarinkylän kartanon läheisyyteen.

Kuva. Laura Pohjanpalo

Lue koko artikkeli – HU: Asukasaktiivit – Toivottavasti järki voittaa.

YLE Uutiset: Kaavapaniikki iski Helsinkiin – päätöksiä synnyttävä pian

Bulevardin havainnekuva.

YLE Uutisten artikkeli 12.10.2016 liittyen Helsingin uuteen yleiskaavaan – Kaavapaniikki iski Helsinkiin – päätöksiä synnyttävä pian Kaupungin kaavat ovat pahasti sekaisin. Kauaskantoisia päätöksiä pitää saada aikaan lähiviikkoina, mutta useat Helsingin valtuustoryhmät ovat yleiskaavalinjoissaan sekasortoisessa tilassa. Tilanne kävi ilmi, kun Yle kysyi helsinkiläisvaltuutetuilta heidän kantojaan yleiskaavaan. … Sirkku Ingervolle Keskuspuisto on kaupungin keuhkot. Vartiosaarta tulee kehittää kaikkien …

Lue lisääYLE Uutiset: Kaavapaniikki iski Helsinkiin – päätöksiä synnyttävä pian

HS Kaupunki: Uhkailua, vetoamista isänmaallisuuteen ja asiallista argumentaatiota – poliitikot ovat saaneet Malmin lentokentän lakkautussuunnitelmista palautevyöryn

Helsingin Sanomien Kaupunki palsta 9.10.2016 käsittelee Malmin lentokentän tilannetta mutta myös muutenkin yleiskaavaehdotusta artikkelissaan – Uhkailua, vetoamista isänmaallisuuteen ja asiallista argumentaatiota – poliitikot ovat saaneet Malmin lentokentän lakkautussuunnitelmista palautevyöryn

Artikkelin lopussa oleva osio käsittelee yleiskaavaehdotusta ja kaavoitusprosessia laajemmin lähinnä vuorovaikutuksen näkökulmasta. Osio on lainattuna alla.

Kommentti: Paras argumentti voitakoon

KESKUSPUISTON puolesta, Save Vartiosaari, Pro Tuomarinkylä, Malmin lentoaseman puolustajat…Helsingin kaavoitussuunnitelmia vastustetaan tällä hetkellä voimakkaasti eri puolilla kaupunkia. Suurin osa vastustuksesta liittyy valmisteilla olevan uuden yleiskaavan suunnitelmiin. Yleiskaavassa valmistaudutaan siihen, että kaupunkiin on rakennettava uusia asuntoja 250 000 ihmiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan on kaavaa tehdessään laadittava suunnitelma siitä, miten se osallistaa kuntalaisia kaavan valmisteluun. Kaava on myös asetettava nähtäville ja kommentoitavaksi.

Se, että Helsingin poliitikot eivät ole muuttaneet kaavan kiistanalaisimpia kohtia suuresta vastustuksesta huolimatta, nähdään nyt kaava-alueiden ympärille syntyneissä kansalaisliikkeissä demokratiaongelmana. Kunta kuulee, mutta ei kuuntele, sanotaan.

Kaavoitusprosessia arvostellaan myös jähmeydestä. Tarjolle ei ole asetettu realistisia vaihtoehtoja ja asiat tuntuvat valmiiksi päätetyiltä jo ennen kuin ne etenevät edes kaupunginhallitukseen.

Kaupunkilaisten aktivoituminen on hyvä asia demokratian kannalta. Kaavoituksessa tehdään nyt ratkaisuja, jotka vaikuttavat helsinkiläisten elämään vielä silloinkin, kun meitä nyky-ihmisiä ei enää ole. Tälläisten asioiden pitääkin nostaa esiin tunteita.

Osa kaupunkipoliitikoista kertoo kuitenkin saaneensa epäasiallista ja uhkaavaakin palautetta. Se on demokratialle äärimmäisen vaarallista.

Kaavoituksessa sovitetaan yhteen useita keskenään ristiriitaisia etuja. Poliitikoilta saa ja pitää vaatia huomiota, mutta agressiivisuudesta ei ole kenellekään hyötyä.