HS: Liito-oravat uhkaavat kaupunkibulevardien toteutumista – esiintymiä myös Tuomarinkylässä

Helsingin Sanomien juttu liito-oravien esiintymisestä Helsingissä (12.6.2018) avaa kokonaan uuden näkökulman yleiskaavaan ja sen pohjalta tulevaisuudessa laadittaviin asemakaavoihin. Jutun mukaan Helsingin kaupungin teettämä liito-oravakartoitus on vielä kesken, mutta jo nyt vaikuttaa selvältä, että tämä suojeltu laji on levinnyt tehokkaasti Espoosta Helsingin alueelle. Jutun kuvituksena olevassa kartassa on merkitty uusia esiintymisalueita, joista pari näyttää olevan Tuomarinkylässä kartanon alueella, juuri siellä mihin kaupunki on yleiskaavassaan suunnitellut kerrostalolähiötä.

Liito-oravaa esiintyy EU:n alueella vain Suomessa ja Virossa, ja siksi se on tarkasti suojeltu laji. Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty. Lisäksi ympäristöministeriö ohjeistaa kaavoittajia mm. näin: ”Olennaisinta liito-oravan suojelun kannalta on alueen suunniteltu rakentamistehokkuus ja se, miten paljon puustoa voidaan säilyttää. Esimerkiksi väljästi rakennetuilla asuinalueilla on mahdollista kaavamääräyksin turvata riittävästi liito-oravalle tärkeätä puustoa. Liikenneväylät on pyrittävä linjaamaan siten, että ne eivät sijoitu liito-oravan tärkeille pesimäalueille. Jos tällaista linjausvaihtoehtoa ei ole, liito-oravan suojelu on turvattava esimerkiksi puustoa koskevin suojelumääräyksin.”

Jäämme seuraamaan mielenkiinnolla liito-oravakartoituksen valmistumista – luvassa lienee mielenkiintoisia aikoja koko yleiskaavan kannalta. Lisäksi Pro Tuomarinkylä odottaa tietenkin vielä Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä Tuomarinkylän kartanon alueen yleiskaavasta. Eli toisin kuin esim. kaupungin johdon taholta annetaan ymmärtää, yleiskaavan toteutuminen suunnitellussa muodossa on kaikkea muuta kuin varmaa.

 

Jätä kommentti