Yleiskaavakirjelmien vaihtoa KHO:ssa

Korkein hallinto-oikeus sai 29.6.2018 Helsingin kaupungilta 43-sivuisen vastauksen yhdeksään eri yleiskaavavalitukseen. Tämän selitykseksi kutsutun asiakirjan sivuilla 29-37 on kaupungin vastine Pro Tuomarinkylän taustayhteisöjen ja yksityishenkilöiden valitukseen.

Jätimme oikeudelle 10.8.2018 päivätyn vastaselityksen. Vastaselityksessä torjumme kaupungin väitteen, että valituksemme olisi tehty joltakin osin tarkoituksenmukaisuusperusteella. Lisäksi lausumme kaupungin esittämistä väitteistä valituksemme laillisuusperusteisiin liittyen ja täydennämme asiakirjatodisteluamme seitsemällä liitteellä.

Korkein hallinto-oikeus varasi kaupungille vielä mahdollisuuden vastaselitysten johdosta lisäselitykseen. Lisäselityksessään 11.9.2018 kaupunki viittasi valituksemme osalta aiemmin lausumaansa.

Linkki Pro Tuomarinkylän taustayhteisöjen valituslupahakemukseen ja valitukseen
Linkki Helsingin kaupungin selitykseen, s. 29-37
Linkki Pro Tuomarinkylän vastaselitykseen

Kuva: Oikeudenkäynnissä on kyse mm. siitä, onko maakuntakaava  ollut ohjeena kartanoalueen yleiskaavalle. Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu valtakunnallisia kulttuurihistoriallisia ja maisema-arvoja sisältäväksi virkistysalueeksi (vihreä kolmion muotoinen alue kaavakartan keskellä Tuusulanväylän itäpuolella). Taajamatoimintojen alueet on kaavakartassa merkitty ruskealla ja tiivistettävät alueet ruudukolla. Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenne on reititetty Malmilta Tapaninvainioon ja Siltamäkeen (vaalean punainen viiva), ei Pukinmäkeen ja Tuomarinkylän kartanon alueen poikki kuten yleiskaavassa.

Jätä kommentti