Tuomarinkylästä tehty kaavavalitus näkyy toteuttamisohjelmassa

Vaikka Helsingin uusi yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, Helsingin kaupunki on jo laatinut yleiskaavalle toteuttamisohjelman. Siinä rakentamisen hankkeita asetetaan aikajanalle kiireellisyysjärjestyksessä ja niiden toteutettavuutta arvioidaan eri näkökulmista.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma sisältää Tuomarinkylän kannalta ainakin toistaiseksi hyviä uutisia: Suunnitelman mukaan Helsinki aikoo palata Tuomarinkylän alueen jatkosuunnitteluun vasta myöhemmin, arviolta noin 2040-luvulla. Ohjelmaa kuitenkin arvioidaan valtuustokausittain uudelleen, eli kaavoitustilanne vaatii jatkossakin seurantaa.

Yleiskaavalla ei ole vielä lainvoimaa, sillä hallinto-oikeus käsittelee edelleen yleiskaavasta jätettyjä 50 valitusta. Odotamme hallinto-oikeuden päätöksiä näistä ja myös Pro Tuomarinkylän taustayhteisöjen jättämästä valituksesta lähipäivinä.  Hallinto-oikeus ja mahdollisesti myös korkein hallinto-oikeus ovat asiassa paljon vartijana.

Linkki yleiskaavan toteuttamisohjelmaan on tässä. Vaikka Tuomarinkylää ei suunnitelmissa juurikaan edes mainita, siihen kannattaa silti tutustua. Toteuttamisohjelma konkretisoi yleiskaavaa ja sitä, millaisia muutoksia Helsinkiin on tulevaisuudessa luvassa.

Kuva: Yksi hallinto-oikeuden arvioitavista kysymyksistä on Jokeri 2 –pikaraitiotien linjaus. Useat syyt puoltavat raitiotien linjaamista runkolinja 560:n eli bussijokeri 2:n reittiä.  Toteuttamisohjelmakartassa linja halkoo Tuomarinkylän kartanoalueen ja tärvelee alueen kulttuuri-, luonto- ja maisema-arvot sekä harrastus- ja virkistyskäytön.

2 kommenttia artikkeliin ”Tuomarinkylästä tehty kaavavalitus näkyy toteuttamisohjelmassa”

    • Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valituksen. Perehdymme Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen ja päätämme muutoksenhausta sen jälkeen. Muutosta päätökseen voi hakea korkeimmasta hallinto-oikeudesta, eli prosessi on vielä kesken.

      Vastaa

Jätä kommentti