Hallinto-oikeus: Helsingin uusi yleiskaava osittain lainvastainen ja Vartiosaaren osayleiskaava lainvastainen

Pettymykseksemme halinto-oikeus on hylännyt valituksemme Helsingin uudesta yleiskaavasta. Perehdymme Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen ja päätämme muutoksenhausta sen jälkeen. Valitus ml. valituslupahakemus pitää toimittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa.

Linkki päätöstiedotteeseen on tässä.

Jätä kommentti