Pro Tuomarinkylä: Helsingin hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös sisältää ilmeisiä virheitä, valituslupaa haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) valituslupahakemuksen ja valituksen Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavaa koskeneesta päätöksestä.

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt perustelevat valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyy tapaan, jolla HAO tulkitsi voimassa olevaa maakuntakaavaa Tuomarinkylän alueella. Valituslupahakemukseen ja valitukseen on nyt liitetty uutena aineistona kaksi karttaa, joista ilmenee, että valituksen kohteena oleva Tuomarinkylän kartanoalue on maakuntakaavassa yksiselitteisesti virkistysaluetta ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. HAO piti päätöksessään virheellisesti koko Tuusulanväylän vartta Kehä I:ltä pohjoiseen taajamatoimintojen alueena.

HAO:n päätös oli Tuomarinkylän osalta myös erilainen kuin muissa vastaavissa tapauksissa, eikä siten noudattanut johdonmukaista oikeuskäytäntöä. Nostamme esimerkkinä HAO:n päätöksestä Vartiosaaren, jonka osayleiskaavan HAO kumosi lainvastaisena. Tuomarinkylän suojelualueen tilanne on monilta osin samanlainen kuin Vartiosaaren – molemmat ovat mm. valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja sijaitsevat etäällä Helsingin keskustasta – mutta silti HAO otti näiden alueiden välillä erilaisen kannan siihen, millaisia maankäyttökysymyksiä yleiskaavassa voidaan jättää selvittämättä ja ratkaistavaksi alemmalla kaavatasolla eli asemakaavoituksessa. Valituslupahakemukseen ja valitukseen liitettiin uusi ilmakuva selityksineen osoittamaan KHO:lle konkreettisesti mm. Tuomarinkylän suojelualueen kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvät arvot.

Valituslupahakemukseen ja valitukseen sisältyy useita muitakin perusteita, mm. valituksen tehneiden luottamuksensuojaan sekä oikeudenkäynnin tasapuolisuuteen liittyen. Koko valituslupahakemus ja valitus on luettavissa täällä.

Pro Tuomarinylä on yhteistyöryhmä, jossa toimivat Tuomarinkylän koirakeskusta ylläpitävät yhdistykset, Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yritykset ja urheiluseurat, lähialueiden asukkaita edustava Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys sekä joukko yksityishenkilöitä.

Kuva. Taustalla vaalea rakennus on Korkein hallinto-oikeus (KHO), Fabianinkatu 15, Helsinki.

Lisätietoja:

Jätä kommentti