Pro Tuomarinkylä hallinto-oikeudelle: Helsingin kaupungin lausunto on puutteellinen ja sisältää virheellisiä sekä ristiriitaisia väitteitä

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ja –henkilöt  jättivät Helsingin yleiskaavasta valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle loppuvuodesta 2016. Helsingin kaupunki on antanut sekä Pro Tuomarinkylän että 49 muun tahon yleiskaavavalituksia koskevan lausunnon, johon valituksen jättäneillä on ollut mahdollisuus vastata ns. vastaselityksellä. Lausunto ja vastaselitys ovat osa tavanomaista hallinto-oikeuskäsittelyä.

Pro Tuomarinkylän vastaselitys toteaa, että esittämiemme valitusperusteiden käsittely lausunnossa on puutteellista ja kaupunki jättää suurelta osin vastaamatta valitusperusteisiimme sekä niitä todentaviin, valituksessa esiintuomiimme seikkoihin. Lisäksi lausunnossa on useita virheellisiä tai keskenään ristiriitaisia väitteitä, jotka vastaselityksemme käy läpi yksi kerrallaan.

Merkillepantavaa on esimerkiksi, että kaupunki näyttää lausunnossaan muuttaneen perustelujaan. Aiemmin kaupunki on toistanut useissa eri yhteyksissä, että Tuomarinkylän kartanoalueelle yleiskaavassa osoitettu kaupunginosa perustuu erityisesti rakennettaviin raideyhteyksiin ja alueelle tulevaan risteysasemaan. Jos näin todella olisi, vallitsevan oikeuskäytännön mukaan kaupungin pitäisi ensin rakentaa (kalliit) raideyhteydet ja vasta sitten asunnot – tai vähintäänkin määrätä kaavassa näiden rakentamisen samanaikaisesta ajoituksesta. Niinpä kaupunki toteaakin nyt lausunnossaan, että yleiskaavaratkaisu perustuu ”olemassa olevaan katu- ja joukkoliikenneverkkoon, jota kaava antaa mahdollisuuden täydentää”.  Kaavaratkaisun perusteena kaavaa valmisteltaessa ja siitä päätettäessä olleita pikaraitioteitä ei siis välttämättä rakennettaisikaan. Myös tämän ristiriidan otamme vastaselityksessämme esiin.

Linkki Pro Tuomarinkylän vastaselitykseen.

Kuva: Hallinto-oikeudessa käsiteltävässä valituksessa on erityisesti kyse siitä, linjataanko Jokeri 2 –pikaraitiotie Pukinmäen vai Tapaninvainion ja Siltamäen kautta, kun bussijokeri siirretään raiteille. Tähän muutaman vuoden takaiseen ilmakuvaan on merkitty yleiskaavakartan tarkoittama reittimuutos punaisella ja Pro Tuomarinkylän kannattama bussijokerin reitti  vaalean punaisella. Tästä tarkemmin https://www.tuomarinkyla.com/pro-tuomarinkylan-kompromissiehdotus-tuomarinkylan-kartanoalueen-yleiskaavaksi

Jätä kommentti