Pukinmäen ja Tapaninvainion asukkaat kannattavat raidejokerille bussijokerin reittiä

Pro Tuomarinkylä –liike saa tukea kamppailulleen yleiskaavassa kartanoalueen peltojen poikki linjattua raidejokeria vastaan mm. kaikilta alueen kaupunginosayhdistyksiltä. Tämä käy ilmi Pukinmäen, Tapaninvainion ja Pakilan kaupunginosayhdistysten kaupungille yleiskaavaa valmisteltaessa jättämistä mielipiteistä ja muistutuksista. Viisi Pukinmäen ja Tapaninvainion asunto-osakeyhtiötä ovat menneet vielä pidemmälle ja valittaneet kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiöissä asuu n. 500 helsinkiläistä.

Valituksessa ja kaupungin lausunnon johdosta 15.8.2017 annetussa valittajien vastaselityksessä pyydetään, että hallinto-oikeus kumoaa yleiskaavan siltä osin kuin siinä on osoitettu pääkaupunkiseudun poikittaisen joukkoliikenteen yhteys maakuntakaavasta poiketen Pukinmäen kautta ja merkitty aluetta kehitettäväksi asuntovaltaisena alueena A2 Pukinmäen rantapuiston pohjoisosassa ja Pukinmäenkaaren itäreunassa Jokipellontien ja Tapaninvainiontien välillä.

Valittajat katsovat Pro Tuomarinkylä –liikkeen tavoin, että Jokeri 2 –pikaraitiotie on syytä linjata kulkemaan bussijokerin reittiä, kun bussijokeri korvataan raidejokerilla. Pääradan varteen sijoittuva Pukinmäki ei tarvitse toista raideyhteyttä vaan jäljellä olevia lähimetsiä ja muita viheralueitaan. Sen sijaan tiheästi liikennöivä jokerilinja joko bussina tai ratikkana on tarpeen Tapaninvainiolle, Siltamäelle ja Torpparinmäelle.

Pukinmäen jäljellä olevien viheralueiden rakentamista suunnitellulla tehokkuudella valittajat pitävät usein perustein kestämättömänä. Näitä ovat erityisesti kulttuuriympäristöön, arvomaisemaan ja virkistykseen sekä jo rakennettuun ympäristöön, tiestöön ja muun kuin raideliikenteen järjestämiseen liittyvät kysymykset, jotka yleiskaava oikeuskäytännön vastaisesti sysää ratkaistavaksi asemakaavoituksen yhteydessä. Asuntovaltaisen alueen A2 korttelitehokkuuteen verrattavia nykyisiä kaupunginosia ovat esimerkiksi Arabianranta, Katajanokka ja Herttoniemenranta (Lähde: Helsinki suunnittelee 2017:1, ISSN 0787-9075, s. 2). Jokainen voinee kuvitella, miten näin tehokas rakentaminen sopii Vantaanjokilaaksoon Pukinmäessä – tai Tuomarinkylän kartanonmäen kupeeseen, jota koskee sama A2-tehokkuusmerkintä.

Linkit: Valitus 4.12.2016, vastaselitys 15.8.2017

Kuva: Kaupunginosien viheralueiden tuomat hyödyt (Lähde: Helsingin kaupungin VISTRA osa 1 –raportin s. 19, jonka valittajat ovat toimittaneet hallinto-oikeudelle valituksensa/vastaselityksensä liitteenä nro 22). Yleiskaavassa on merkitty rakennusmaaksi noin kolmasosa Helsingin metsistä ja viidesosa kaikista viheralueista. Esimerkiksi Helsinkipuisto pienenisi noin 120 hehtaaria. Luvussa on mukana Pukinmäen ja Tuomarinkylän kartanoalueen suunniteltu rakentaminen (asiasta tarkemmin www.yleiskaavauusiksi.fi).

Jätä kommentti