Asukkaat tyrmistyivät aikeesta rakentaa Pukinmäen joenrantapellot

Kuva: Kerro kantasi –palvelussa julkaistu Pukinmäen täydennysrakentamisen maankäyttökartta merkitsisi toteutuessaan kerrostalokorttelien rakentamista mm. Pukinmäen joenrantapelloille (kuvan vaaleanpunainen sinikehyksinen alue).

Helsingin kaupunki on valmistellut Pukinmäen täydennysrakentamista koskevat periaatteet, joita oli mahdollista kommentoida Kerro kantasi –palvelussa 20.1.2022 asti. Kommentteja kertyi määräajassa yhteensä 425. Varsin monesta kommentista näkyy silkka tyrmistys.

Myös Pro Tuomarinkylä kommentoi periaatteita erityisesti siltä osin kuin täydennysrakentamista ja nykyisen asuinalueen laajentamista on perusteltu Jokeri 2 –pikaraitiotiellä. Toinen pääkommenteistamme liittyi nykyisten peltojen ja metsien kulttuurimaisema-, luonto-, virkistys- ja harrastusarvoihin, jotka massiivinen kerrostalorakentaminen vääjäämättä veisi. Kommenttimme ovat luettavissa – linkki ja linkki.

Nyt jää nähtäväksi, mikä merkitys mielipiteille annetaan jatkettaessa täydennysrakentamisperiaatteiden valmistelua. Se tiedetään, etteivät kommentit voineet tulla kaupungille yllätyksenä, onhan kaupunki mm. aikaisemmin kartoittanut asukkaiden mielipaikkoja ja maisemia. Juuri nämä ovat nyt uhanalaisia.

Täydennysrakentamisperiaatteita on määrä noudattaa Pukinmäen yksityiskohtaisemmissa maankäytön suunnitelmissa, millä tarkoitetaan erityisesti asemakaavoitusta. Voi jo nyt ennustaa – jos periaatteet eivät merkittävästi muutu – että asemakaavoituksen laillisuutta tullaan arvioimaan hallinto-oikeuksissa.

Lisäksi asialla on poliittinen puolensa. Pukinmäki on tehokkaasti rakennettu esikaupunkialue (asukkaita v. 2020 lopussa 8.786, pinta-ala 1,9 km2, väestötiheys 4.624 as./km2). Tehokas rakentaminen on myötävaikuttanut joenrantapeltojen säilyttämiseen viher- ja virkistysalueena. Onko niiden rakentaminen tästä lähtökohdasta katsoen kohtuullista? Olisiko se eri kaupunginosien tasapuolista kohtelua? Tätäkö v. 2015 yleiskaavaa kannattaneet valtuustoryhmät ja valtuutetut tarkoittivat puhuessaan täydennysrakentamisesta?

Periaatteet ja kaikki kommentit ovat luettavissa osoitteessa https://kerrokantasi.hel.fi/pukinmaki-suunnitteluperiaatteet  .

Lue Pro Tuomarinkylän täydennysrakentamiskommentit (täältä)

Lue Malmin Seudun Omakotiyhdistys ry:n täydennysrakentamiskommentit (täältä)

Lue Pro Tuomarinkylän tekemä Jokeri 2 –pikaraitiotien linjausvaihtoehtojen vertailu (täältä)

Tarkastele Pro Tuomarinkylän ehdotusta Jokeri 2 –pikaraitiotien linjauksesta kartoilla, liitekartta 1 (linkki) ja liitekartta 2 (linkki)

Tarkastele Pukinmäen täydennysrakentamisen periaatekarttoja selityksineen (täältä)

Jätä kommentti