Helsingin päivitetyssä yleiskaavakartassa tulkinnallista epäselvyyttä myös Tuomarinkylässä

ProTuomarinkylä_päivitetty_yk-kartta_ja_RKY-alueen_raja_9.12.2018

Helsingin kaupunki on kaupunginkanslian 5.12.2018 päivätyllä kuulutuksella kuuluttanut Helsingin uuden yleiskaavan voimaan tulosta. Kuulutuksen liitteenä ovat linkit päivitettyyn yleiskaavakarttaan ja yleiskaavan selostukseen. Yleiskaavakartan päivittäminen tuli ajankohtaiseksi sen jälkeen, kun hallintotuomioistuimet kumosivat osia yleiskaavasta siitä valittaneiden vaatimuksesta. Päivitetyssä yleiskaavakartassa on sen oikeassa alakulmassa olevan voimaantulomerkinnän mukaan osoitettu myös kumotut osat. Nämä osat on vinoviivoitettu. Kyse on yhden …

Lue lisää

HS: Liito-oravat uhkaavat kaupunkibulevardien toteutumista – esiintymiä myös Tuomarinkylässä

Liito-oravat_2018_Crop

Helsingin Sanomien juttu liito-oravien esiintymisestä Helsingissä (12.6.2018) avaa kokonaan uuden näkökulman yleiskaavaan ja sen pohjalta tulevaisuudessa laadittaviin asemakaavoihin. Jutun mukaan Helsingin kaupungin teettämä liito-oravakartoitus on vielä kesken, mutta jo nyt vaikuttaa selvältä, että tämä suojeltu laji on levinnyt tehokkaasti Espoosta Helsingin alueelle. Jutun kuvituksena olevassa kartassa on merkitty uusia esiintymisalueita, joista pari näyttää olevan Tuomarinkylässä …

Lue lisää

Tärkeä etappi saavutettiin – Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt saivat KHO:lta valitusluvan yleiskaava-asiassa

Avustajakoirat

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta. Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi hakijaa. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt (KHO:n tiedotteessa ”Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit”) hakivat Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavapäätökseen valituslupaa maaliskuussa 2018. Perustelimme valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyi tapaan, …

Lue lisää

Pro Tuomarinkylä: Helsingin hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös sisältää ilmeisiä virheitä, valituslupaa haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Kasarmitori_KHO_IMG_2839

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) valituslupahakemuksen ja valituksen Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavaa koskeneesta päätöksestä. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt perustelevat valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyy tapaan, jolla HAO tulkitsi voimassa olevaa maakuntakaavaa Tuomarinkylän alueella. Valituslupahakemukseen ja valitukseen on nyt liitetty uutena aineistona kaksi karttaa, joista ilmenee, että …

Lue lisää

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt hakevat hallinto-oikeuden yleiskaavaratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

2017_03_12IMG_8202

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat tutustuneet Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuun yleiskaavasta ja ovat päättäneet hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pro Tuomarinkylän näkemyksen mukaan Helsingin uusi yleiskaava tärvelee täysin tarpeettomasti kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä rajoittaa vakavasti alueen ainutlaatuisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Hallinto-oikeuden päätöksessä on useita seikkoja, jotka Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt haluavat saattaa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitaviksi. Voimassa olevan …

Lue lisää

Hallinto-oikeus: Helsingin uusi yleiskaava osittain lainvastainen ja Vartiosaaren osayleiskaava lainvastainen

Pettymykseksemme halinto-oikeus on hylännyt valituksemme Helsingin uudesta yleiskaavasta. Perehdymme Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen ja päätämme muutoksenhausta sen jälkeen. Valitus ml. valituslupahakemus pitää toimittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa. Linkki päätöstiedotteeseen on tässä.

Tuomarinkylästä tehty kaavavalitus näkyy toteuttamisohjelmassa

Toteuttamisohjelma_KolmasVaihe

Vaikka Helsingin uusi yleiskaava ei ole vielä lainvoimainen, Helsingin kaupunki on jo laatinut yleiskaavalle toteuttamisohjelman. Siinä rakentamisen hankkeita asetetaan aikajanalle kiireellisyysjärjestyksessä ja niiden toteutettavuutta arvioidaan eri näkökulmista. Yleiskaavan toteuttamisohjelma sisältää Tuomarinkylän kannalta ainakin toistaiseksi hyviä uutisia: Suunnitelman mukaan Helsinki aikoo palata Tuomarinkylän alueen jatkosuunnitteluun vasta myöhemmin, arviolta noin 2040-luvulla. Ohjelmaa kuitenkin arvioidaan valtuustokausittain uudelleen, eli …

Lue lisää

Sivusilmällä: Huomioita yleiskaavan toteuttamisohjelmasta

Yleiskaavan suunnittelun ensimmäinen vaihe.

Hanna-Leena Ylisen erinomainen blogi -kirjoitus 3.12.2017 – Huomioita yleiskaavan toteuttamisohjelmasta Etenkin blogissakin huomiota saanut vuorovaikutuksen puute on  pöyristyttävää ja vaarantaa kaupunkilaisten oikeusturvan! Kaikki yleiskaavaprosessin aikana annettu palaute on joutumassa roskakoriin ja kyse on 100-vuotiaan Suomen pääkaupungin omasta murhenäytelmästä. Vuorovaikutus jatkosuunnittelussa Viraston järjestämissä kaavatilaisuuksissa on painotettu, että osallisten näkemykset pystytään huomioimaan paremmin, jos ne esitetään luonnosvaiheessa, sillä ehdotusvaiheessa …

Lue lisää

Pukinmäen ja Tapaninvainion asukkaat kannattavat raidejokerille bussijokerin reittiä

Pro Tuomarinkylä –liike saa tukea kamppailulleen yleiskaavassa kartanoalueen peltojen poikki linjattua raidejokeria vastaan mm. kaikilta alueen kaupunginosayhdistyksiltä. Tämä käy ilmi Pukinmäen, Tapaninvainion ja Pakilan kaupunginosayhdistysten kaupungille yleiskaavaa valmisteltaessa jättämistä mielipiteistä ja muistutuksista. Viisi Pukinmäen ja Tapaninvainion asunto-osakeyhtiötä ovat menneet vielä pidemmälle ja valittaneet kaavasta Helsingin hallinto-oikeuteen. Yhtiöissä asuu n. 500 helsinkiläistä. Valituksessa ja kaupungin lausunnon …

Lue lisää

Mitä kuuluu Helsingin uudelle yleiskaavalle?

Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan kokouksessaan 26.10.2016. Yleiskaava mahdollistaisi muun muassa Tuomarinkylän suojellun kartanoalueen tärvelemisen kerrostalolähiöllä. Erittäin suositun koirakeskuksen toiminnan rakentaminen lakkauttaisi todennäköisesti kokonaan. On kuitenkin hyvä tietää, että yleiskaavaprosessi ei ole vielä päättynyt, vaikka näin on julkisuudessakin ajoittain annettu ymmärtää. Helsingin yleiskaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeudelle yhteensä 50 ja Vartiosaaren osayleiskaavasta lisäksi 10 valitusta. Valituksen …

Lue lisää