Tärkeä etappi saavutettiin – Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt saivat KHO:lta valitusluvan yleiskaava-asiassa

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta. Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi hakijaa.

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt (KHO:n tiedotteessa ”Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit”) hakivat Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavapäätökseen valituslupaa maaliskuussa 2018. Perustelimme valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyi tapaan, jolla HAO tulkitsi voimassa olevaa maakuntakaavaa Tuomarinkylän alueella. Valituslupahakemukseen ja valitukseen liitettiin uutena aineistona kaksi karttaa, joista ilmenee, että valituksen kohteena oleva Tuomarinkylän kartanoalue on maakuntakaavassa yksiselitteisesti virkistysaluetta ja kulttuuriympäristön ja maiseman vaalimisen kannalta tärkeää aluetta. HAO piti päätöksessään virheellisesti koko Tuusulanväylän vartta Kehä I:ltä pohjoiseen taajamatoimintojen alueena.

HAO:n päätös oli Tuomarinkylän osalta myös erilainen kuin muissa vastaavissa tapauksissa, eikä siten noudattanut johdonmukaista oikeuskäytäntöä. Nostimme valituslupahakemuksessamme esimerkkinä HAO:n päätöksestä Vartiosaaren, jonka osayleiskaavan HAO kumosi lainvastaisena.

Linkki KHO:n tiedotteeseen

Linkki Pro Tuomarinkylän taustayhteisöjen valituslupahakemukseen ja valitukseen

 

Jätä kommentti