Taustatietoja

HELSINGIN YLEISKAAVAN VALMISTELU

Helsingin uusi yleiskaava synnytti Pro Tuomarinkylä -liikkeen. Ehdotus Helsingin uudeksi yleiskaavaksi vaarantaa toteutuessaan Tuomarinkylässä sijaitsevan koirakeskuksen tulevaisuuden ja heikentää merkittävästi ratsastuskeskuksen toimintaedellytyksiä. Tehty kaavaehdotus ei ota huomioon Tuomarinkylän kartanoalueen luonto- ja kulttuurihistoriallisia arvoja, ja se sivuuttaa kaikki suojelumerkinnät. Ehdotus ei edistä, vaan vie mahdollisuudet tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston yleisen virkistyksen keskus. Nyt tarvitaan joukkovoimaa – lue lisää tämän sivuston Vaikuta yleiskaavaan –osiosta.

TUOMARINKYLÄN KARTANO

Tuomarinkylän kartano 1790 valmistuneine kartanorakennuksineen ja 1800- ja 1900-luvulla rakennettuine talousrakennuksineen ja puistoineen muodostaa maisemallisesti, kulttuurihistoriallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaan kokonaisuuden. Avoin viljelymaisema ympäröi puustoista mäkeä ja sen rakennuksia joka puolella. Pääkaupunkiseudulla harvinaisen hieno ja vanha viljelymaisema onkin määritelty valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuurimaisemaksi ja rakennetuksi kulttuuriympäristöksi maakuntakaavassa (ns. RKY-rekisteri). RKY on Museoviraston laatima inventointi, joka on valtioneuvoston päätöksellä 22.12.2009 otettu maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuvien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamaksi inventoinniksi rakennetun kulttuuriympäristön osalta 1.1.2010 alkaen. Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva valtioneuvoston päätös on tullut voimaan 30.11.2000 ja sen tarkistus 1.3.2009. www.rky.fi – Tuomarinkylän kartano

SILIUKSENMÄKI

Siliuksenmäki on Tuomarinkylän kartanoalueen ja Itä-Pakilan nykyisen pientaloalueen välissä sijaitseva metsäalue. Siliuksenmäki on arvioitu kaupungin omassa viheraluesuunnitelmassa maisemallisesti arvokkaaksi metsäalueeksi valtakunnallisesti merkittäväksi luokitellussa Vantaanjoen laaksomaisemassa.

TUOMARINKYLÄN RATSASTUSKESKUS

Tuomarinkylän ratsastuskeskuksessa toimii maneesiyhtiö, kaksi Suomen Ratsastajainliiton hyväksymää ja valvomaa ratsastuskoulua, kaksi täysihoitotallia ja kaksi aktiivista ratsastusseuraa. Ratsastuskeskus tarjoaa hyvät mahdollisuudet ratsastusurheilun harrastamiseen kaikissa lajeissa ja kaiken tasoisille ratsastajille. Ratsastajilla on käytössään kaksi maneesia, neljä valaistua ratsastuskenttää sekä lähes 5 km huollettuja maastoratsastusreittejä. Hevosia on alueella yli 150 ja aktiivisia ratsastajia noin 1500. Ratsastustunteja vuodessa noin 64 000. www.tuomarinkylanratsastuskeskus.fi

TUOMARINKARTANON VINTTIKOIRAKESKUS

Helsingin Vinttikoirakeskuksen jo vuodesta 1981 hallinnoima Tuomarinkartanon
vinttikoirakeskus on ainutlaatuinen koiraharrastuskeskus Suomessa. Noin 3,25 hehtaarin alue on vuokrattu Helsingin kaupungilta. Keskuksessa järjestetään vuosittain vinttikoiraratakilpailuja, koiranäyttelyjä, koirien tottelevaisuus- ja suojelukokeita, koiraharrastuksiin liittyviä koulutustilaisuuksia, koirayhdistysten kokouksia sekä erilaisia koiraharrastustapahtumia. Ensimmäiset kilpailut juostiin vinttikoiraradalla kesällä 1983. Kerhorakennukset ja vinttikoirarata ympäröivine alueineen on rakennettu pääasiassa talkootöinä. Helsingin vinttikoirakerho ry on itsenäisesti vastannut keskuksen rahoituksesta. Vuosittain keskuksessa on yli 270 käyttöpäivää ja yli 65 000 kävijää. www.vinttikoira.fi

[harb-links cats=”29″]


Tutustu Helsingin yleiskaavaluonnokseen ja siihen liittyviin selvityksiin täällä:
www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot »

 

Jätä kommentti