Asukkailta jyrkkä ei kartanoaluetta tärveleville tielinjauksille

Kuva: Tuomarinkylän kartanon aluetta rajaavat Tuusulanväylän vierustassa oleva Vanha Tuusulantie sekä Vantaanjoki ja eteläreunassa olevat Lystikukkulan ja Siliuksenmäen metsät 

Malmin ja Pukinmäen aluesuunnitelmaluonnoksesta 13.12.2020 päättynyt kuuleminen sai useat kommentoijat puolustamaan Tuomarinkylän kartanoaluetta. Kartanoalue ei kuulunut suunnittelualueeseen, mutta luonnokseen sisältyvät tielinjaukset – Jokeri 2 -pikaraitiotie ja nopeavauhtinen pyöräilybaana, Malminbaana – on luonnoksessa linjattu jatkumaan kartanoalueen läpi. Näille tielinjauksille ei herunut kannatusta.

Monet kommentoijat kertoivat kartanoalueen tärkeydestä kulmakunnan viher- ja virkistysalueena sekä kulttuurimaisema-, harrastus- ja luontokohteena. Kartanoalue pyydettiin jättämään rauhaan ja linjaamaan pikaraitiotie ja kestopäällysteinen baana kartanoalueen etelä- tai pohjoispuolitse nykyisen tieverkon yhteydessä. Pukinmäen rantapuiston pohjoispään uutta siltaa pidettiin sitä vastoin tarpeellisena ja pitkään odotettunakin mutta nyt tarkoitettua kevyempänä kävelyn ja rauhallisemman polkupyöräilyn yhteytenä. Tämän luontoinen silta on merkitty jo Tuomarinkartanon voimassa olevaan asemakaavaan Pukinmäen rantapuiston pohjoispäässä olevan jätevesipumppaamon eteläpuolelle.

Kommentteja annettiin ennen kerro kantasi –palvelun sulkeutumista yhteensä 176. Ne ovat kaikki luettavissa palvelusta (linkki).

Lue Pro Tuomarinkylän aluesuunnitelmakommentit (täältä)

Lue Pro Tuomarinkylän tekemä Jokeri 2 –pikaraitiotien linjausvaihtoehtojen vertailu (täältä)

Tarkastele Pro Tuomarinkylän ehdotusta Jokeri 2 –pikaraitiotien linjauksesta kartoilla (kartta 1 ja kartta 2)

Jätä kommentti