Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt hakevat hallinto-oikeuden yleiskaavaratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat tutustuneet Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuun yleiskaavasta ja ovat päättäneet hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pro Tuomarinkylän näkemyksen mukaan Helsingin uusi yleiskaava tärvelee täysin tarpeettomasti kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä rajoittaa vakavasti alueen ainutlaatuisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia.

Hallinto-oikeuden päätöksessä on useita seikkoja, jotka Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt haluavat saattaa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitaviksi. Voimassa olevan asemakaavan luottamuksensuoja, maakuntakaavan linjaukset sekä rakennetun kulttuuriympäristön asema kaavoituksessa ovat näistä vain esimerkkejä.

Valituslupahakemus ja valitus jätetään korkeimmalle hallinto-oikeudelle määräaikaan 7.3.2018 mennessä.

Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yrittäjät ja urheiluseurat, koirakeskus ja sitä ylläpitävät yhdistykset sekä alueen asukkaat ja ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Liike kannattaa kaupungin kehittämistä ja haluaa tarjota kasvavan ja kehittyvän kaupungin asukkaille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi se haluaa palvella historiallisesti arvokkaan alueen ulkoilijoita ja olla jatkossakin kehittämässä monipuolista virkistysaluetta.

Jätä kommentti