Mitä kuuluu Helsingin uudelle yleiskaavalle?

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden yleiskaavan kokouksessaan 26.10.2016. Yleiskaava mahdollistaisi muun muassa Tuomarinkylän suojellun kartanoalueen tärvelemisen kerrostalolähiöllä. Erittäin suositun koirakeskuksen toiminnan rakentaminen lakkauttaisi todennäköisesti kokonaan.

On kuitenkin hyvä tietää, että yleiskaavaprosessi ei ole vielä päättynyt, vaikka näin on julkisuudessakin ajoittain annettu ymmärtää. Helsingin yleiskaavasta jätettiin Helsingin hallinto-oikeudelle yhteensä 50 ja Vartiosaaren osayleiskaavasta lisäksi 10 valitusta. Valituksen jättivät mm. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ja -henkilöt, Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto ja Museovirasto. Jää nähtäväksi, miltä osin ja milloin yleiskaava lopulta saa lainvoiman.

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöjen laatiman valituksen keskeisimpiä argumentteja on se, että maakuntakaava ei ole ollut ohjeena laadittaessa ja hyväksyttäessä uutta yleiskaavaa Tuomarinkylän kartanoalueelle, vaikka kaavahierarkia sitä edellyttäisi. Tämä argumentti vahvistui vain entisestään, kun Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 24.5.2017 Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan. Tässä päätöksessä vahvistettiin Tuomarinkylän kartanoalueen asema virkistystoiminnoille varattuna suojelualueena.

Helsingin kaupunki on antanut yleiskaavaa koskeviin valituksiin lausunnon hallinto-oikeudelle, Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt on nimetty tässä  virheellisesti ”Tuomarinkylän Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit”. Tähän lausuntoon on pyydetty asianosaisilta, myös Pro Tuomarinkylän taustayhteisöiltä, vastaselitystä. Jätämme vastaselityksemme määräaikaan 10.7.2017 mennessä.

Pro Tuomarinkylä seuraa yleiskaavavalitusten käsittelyä hallinto-oikeudessa ja tiedottaa ajankohtaisista asioista sitä mukaa kun uutta kerrottavaa on.

Kuva: Tuomarinkylän kartanon alue on maakuntakaavassa osoitettu valtakunnallisia arvoja sisältäväksi virkistysalueeksi(vihreä kolmion muotoinen alue kartan keskellä Tuusulanväylän itäpuolella). Taajamatoimintojen alueet on kartassa merkitty ruskealla ja tiivistettävät alueet ruudukolla. Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenne on reititetty Malmilta Tapaninvainioon ja Siltamäkeen, ei Pukinmäkeen ja Tuomarinkylän kartanon alueen poikki kuten yleiskaavassa (vaalean punainen viiva).

Lisätietoja:

Anu Heinonen, puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä
anuoheinonen@gmail.com

Jätä kommentti