Tiedote 19.3.2015: Raitiotie nousee pari metriä peltojen yläpuolelle?

Pukinmäen matonpesupaikka

Tapaninvainion asukasillassa puolustettiin voimakkaasti Tuomarinkylää ja ihmeteltiin aikeita nostaa raitiotie ilmaan kolistelemaan halki kulttuurimaiseman. Tapaninvainion kaupunginosayhdistys järjesti asukasillan Tuomarinkylän naapurissa keskiviikkona 18.3.2015. Staffansbyn ala-asteella pidettyyn iltaan oli kutsuttu Pro Tuomarinkylä -liikkeestä alustajaksi Tapaninvainiossa asuva Risto Suominen. Ennen Risto Suomisen esitystä Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavaa tekevät arkkitehdit Kati Kivelä ja Tapani Rauramo kertoivat Tuomarinkylän kaavaluonnoksesta. He …

Lue lisää

Uudenmaan liitto: Tuomarinkylän muuttaminen asumiskäyttöön kaipaa lisäperusteluja

Uudenmaan maakuntahallitus käsitteli eilisessä (16.3.) kokouksessaan Helsingin yleiskaavaluonnosta.

Maakuntahallitus totesi, että Tuomarinkylän alue on maakuntakaavassa osoitettu virkistysalueeksi ja huomautti myös, että alueella on valtakunnallisia kulttuuriympäristöarvoja. Uudenmaan liitto kaipaakin lisää perusteluja, jotta alue voitaisiin muuttaa asumiskäyttöön.

Maakuntahallituksessa Helsinkiä edustavat Matti Enroth (kok), varajäsenenään Hannele Luukkainen (kok); Arja Karhuvaara (kok) varajäsenenään Matti Niiranen (kok); Minerva Krohn (vihr) varajäsenenään Sallamaari Muhonen (vihr); Mika Raatikainen (ps) varajäsenenään Harri Lehtimäki (ps) sekä Kaarin Taipale (sd) varajäsenenään Maija Anttila (sd).

Linkki päätöstiedotteeseen >>.

Keskuspuisto säilytettävä Helsingin yleiskaavassa

Yhdyskuntasuunnittelun seuran hieno kirjoitus Helsingin Keskuspuiston säilyttämisestä yleiskaavassa 11.2.2015.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan yleiskaavaluonnoksessa on esitetty erittäin radikaaleja Helsingin maankäytön muutoksia ja rakennusoikeuksien lisäyksiä, joissa 100-vuotiasta Keskuspuistoa käsitellään rakennusmaareservinä. Kaupunginvaltuusto on juuri hyväksynyt koko Keskuspuiston alueelle uudet toteuttamissuunnitelmat, asemakaavat, joilla Keskuspuiston rajaukset ovat vuoden 1978 vahvistetun osayleiskaavan mukaiset. Tuoreimmassa Keskuspuiston keskiosan asemakaavassa alueelle on osoitettu lisärakennusoikeutta 20 000 k-m² urheilulaitosten lisärakentamiseen. Yleiskaava-asiakirjojen mukaan Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin alueelle voitaisiin osoittaa rakennusoikeutta 2.000 000 k-m² eli satakertainen rakennusoikeus, josta suurin osa tulisi Keskuspuistoon. Tämä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vastaista. Keskuspuistoa supistavat rakentamisaluevaraukset tulee yleiskaavasta poistaa.

Lihava riita on syntymässä Helsingin lähimetsien kaavoituksesta

Helsingin Sanomien juttu 13.2.2015.

Neljä luontojärjestöä vaatii, että Helsinki tarkentaa uuden yleiskaavansa suunnittelussa luontoarvojen tarkastelua.

Ne ovat huolissaan siitä, että kaavaluonnos ei piirrä oikeaa kuvaa siitä, millaiset luontoalueet ovat lähtökohtana Helsingin tiiviimmälle rakentamiselle. Tarkennuksia esittävät Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, lintujärjestö Tringa, Luonto-Liitto sekä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri.

 

Leppälattari liittyi osaksi kaupunkimetsien monimuotoisuutta

Helsingin Yliopiston tiedote 4.2.2015.

Maamme eliölajisto tunnetaan yleisellä tasolla varsin hyvin ja kaksisiipisetkin eli kärpäset ja sääsket kohtuullisesti. Tästä huolimatta vuosittain löydetään kymmeniä uusia lajeja. Tuoreimpana Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen tutkijat kuvasivat uuden kärpäslajin, leppälattarin, Helsingin Haltialasta. …

Tuorein lattariperheen jäsen löydettiin kaupunkimetsästä Helsingin Haltialasta. Samoja kärpäsiä löydettiin myös läheisestä Tuomarinkylän Lystikukkulan puistometsästä. Poikkeuksellisen arvokkaaksi löydetyn lattarin tekee se, että tämä kärpäsryhmä ei selviä ilman vanhoja lehtimetsiä, jotka ovat myös luonnonsuojelullisesti erittäin arvokkaita.

Aiheesta on kirjoitus myös Helsingin Sanomien sivuilla.