Keskuspuisto säilytettävä Helsingin yleiskaavassa

Yhdyskuntasuunnittelun seuran hieno kirjoitus Helsingin Keskuspuiston säilyttämisestä yleiskaavassa 11.2.2015.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan yleiskaavaluonnoksessa on esitetty erittäin radikaaleja Helsingin maankäytön muutoksia ja rakennusoikeuksien lisäyksiä, joissa 100-vuotiasta Keskuspuistoa käsitellään rakennusmaareservinä. Kaupunginvaltuusto on juuri hyväksynyt koko Keskuspuiston alueelle uudet toteuttamissuunnitelmat, asemakaavat, joilla Keskuspuiston rajaukset ovat vuoden 1978 vahvistetun osayleiskaavan mukaiset. Tuoreimmassa Keskuspuiston keskiosan asemakaavassa alueelle on osoitettu lisärakennusoikeutta 20 000 k-m² urheilulaitosten lisärakentamiseen. Yleiskaava-asiakirjojen mukaan Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardin alueelle voitaisiin osoittaa rakennusoikeutta 2.000 000 k-m² eli satakertainen rakennusoikeus, josta suurin osa tulisi Keskuspuistoon. Tämä on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan vastaista. Keskuspuistoa supistavat rakentamisaluevaraukset tulee yleiskaavasta poistaa.

Jätä kommentti