HS Mielipide: Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto

Helsingin Sanomien mielipideosastolla 12.1.2016 ollut kirjoitus – Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto.

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder kannatti kirjoituksessaan (HS Mielipide 10.1.) kahden uuden kansallispuiston perustamista. Ehdotus on tärkeä kansallispuistoverkostomme täydentämiseksi.

Myös arvokkaita kaupunkiympäristöjä pitää suojella. Näin on tehty jo kahdeksassa Suomen kaupungissa. Muun muassa Hämeenlinnassa, Porvoossa ja Turussa on perustettu kansalliset kaupunkipuistot tätä tarkoitusta varten.

Kansallinen kaupunkipuisto perustetaan kunnan hakemuksesta, jonka ympäristöministeriö vahvistaa. Pääkaupungista tällainen kaupunkipuisto vielä puuttuu.

Helsingissä tavoitellaan kansallisen kaupunkipuiston perustamista Suomen 100-vuotisjuhliin. Aloitetta kannattaa yli 70 yhdistystä ja yhteisöä.

Pääkaupungin kansallisesta kaupunkipuistosta muodostuisi laaja idästä länteen ja etelästä pohjoiseen ulottuva uuden ajan urbaani puistokokonaisuus: arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja monimuotoisten luonto- ja virkistysalueiden verkosto, joka kertoisi Suomen historiasta ja tulevaisuudesta.

Kansallisen kaupunkipuiston avulla voitaisiin tuoda esille Helsingin identiteetti ja luoda yhteinen kaupunkitila, jossa kaikki voivat elämyksellisesti kokea sekä merellisen, vihreän että historiallisen Helsingin.

Valmisteilla olevassa yleiskaavassa esitetään, että seuraavien vuosikymmenten kuluessa Helsinkiä tiivistetään voimakkaasti. Tavoitteena on, että asukasluku kasvaa 250 000:lla.

Helsingin kiivaassa muutoksessa on elintärkeää suojella arvokkaat luonto- ja kulttuuriympäristöt pitkäjänteisesti tulevia sukupolvia varten. Yleiskaavaehdotus ei sisällä tätä näkökulmaa riittävästi.

Olisi upeaa saada Helsinkiin kansallinen kaupunkipuisto Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna, sillä pääkaupungin kulttuuriperintö heijastaa myös koko kansakunnan kehitystä. Vuonna 2017 Helsingin kansallisesta kaupunkipuistosta voitaisiin tehdä periaatepäätös. Helsinki voisi näin pääkaupunkina vahvistaa Suomen asemaa kestävän kehityksen edelläkävijänä.

Veli-Pekka Kantanen
Eeva Kuuluvainen
Matti Lipponen
Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liike

Jätä kommentti