Tärkeä etappi saavutettiin – Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt saivat KHO:lta valitusluvan yleiskaava-asiassa

Avustajakoirat

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on myöntänyt useita valituslupia Helsingin yleiskaava-asiassa. Tuomioistuimeen tuli yhteensä 21 valituslupahakemusta. Valitusluvan sai kahdeksan ja osittaisen valitusluvan kaksi hakijaa. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt (KHO:n tiedotteessa ”Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy ja sen asiakumppanit”) hakivat Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavapäätökseen valituslupaa maaliskuussa 2018. Perustelimme valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyi tapaan, …

Lue lisää

Pro Tuomarinkylä: Helsingin hallinto-oikeuden yleiskaavapäätös sisältää ilmeisiä virheitä, valituslupaa haettu korkeimmasta hallinto-oikeudesta

Kasarmitori_KHO_IMG_2839

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat jättäneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle (KHO) valituslupahakemuksen ja valituksen Helsingin hallinto-oikeuden (HAO) yleiskaavaa koskeneesta päätöksestä. Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt perustelevat valitusluvan hakemista mm. HAO:n päätöksen useilla ilmeisillä virheillä. Yksi näistä virheistä liittyy tapaan, jolla HAO tulkitsi voimassa olevaa maakuntakaavaa Tuomarinkylän alueella. Valituslupahakemukseen ja valitukseen on nyt liitetty uutena aineistona kaksi karttaa, joista ilmenee, että …

Lue lisää

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt hakevat hallinto-oikeuden yleiskaavaratkaisuun valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

2017_03_12IMG_8202

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ovat tutustuneet Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisuun yleiskaavasta ja ovat päättäneet hakea valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Pro Tuomarinkylän näkemyksen mukaan Helsingin uusi yleiskaava tärvelee täysin tarpeettomasti kartanoalueen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvot sekä rajoittaa vakavasti alueen ainutlaatuisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Hallinto-oikeuden päätöksessä on useita seikkoja, jotka Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt haluavat saattaa korkeimman hallinto-oikeuden arvioitaviksi. Voimassa olevan …

Lue lisää

Pro Tuomarinkylä hallinto-oikeudelle: Helsingin kaupungin lausunto on puutteellinen ja sisältää virheellisiä sekä ristiriitaisia väitteitä

Jokeri 2 - yleiskaavan reitti punaisella ja Pro Tuomarinkylän reitti vaalean punaisella.

Pro Tuomarinkylän taustayhteisöt ja –henkilöt  jättivät Helsingin yleiskaavasta valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle loppuvuodesta 2016. Helsingin kaupunki on antanut sekä Pro Tuomarinkylän että 49 muun tahon yleiskaavavalituksia koskevan lausunnon, johon valituksen jättäneillä on ollut mahdollisuus vastata ns. vastaselityksellä. Lausunto ja vastaselitys ovat osa tavanomaista hallinto-oikeuskäsittelyä. Pro Tuomarinkylän vastaselitys toteaa, että esittämiemme valitusperusteiden käsittely lausunnossa on puutteellista ja kaupunki …

Lue lisää

Tiedote 14.3.2017: Vaikuttavassa Talviriehassa kaivattiin tolkkua kaavoitukseen

2017_03_12IMG_8190

Kaavakarttaan piirretylle Jokeri 2 –ratikkareitille ei tahtonut nyt löytyä kannatusta.  Vaikuttavan Talviriehan 12.3.2017 yhteydessä ollut vaalipaneeli oli Pro Tuomarinkylän lähtölaukaus kuntavaaleihin. Puheenjohtaja Anu Heinonen avasi tilaisuuden kertomalla, että asukkaiden ehdotus säästää alue peruuttamattomalta tuholta on perin yksinkertainen: Raide pois peltojen keskeltä. Vanhan Tuusulantien kaarre oikaistaan. Sen ja Tuusulanväylän väliin asuntoja tuhansille ja raide palvelemaan heitä …

Lue lisää

Lehdistötiedote 8.3.2017: Kuntavaaliehdokkaiden kärkeä tentattavana Tuomarinkylässä

Tuomarinkyla_SirpaPaivinen

Asukkaat haluavat tolkkua Helsingin kaavoitukseen Pro Tuomarinkylä -liike järjestää koko perheen Vaikuttavan Talviriehan sunnuntaina 12.3.2017 klo 11-15 Tuomarinkylän koirakeskuksessa, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki. Paikalle on kutsuttu Helsingin kuntavaaliehdokkaat tapaamaan äänestäjiä iloisen talviriehapäivän merkeissä. Samalla tapahtuma tarjoaa alueen tulevaisuudesta huolta kantaville tilaisuuden saada tietoa siitä, miten ehdokkaat suhtautuvat Helsingin kiisteltyyn uuteen yleiskaavaan ja sen toteuttamiseen. Tuomarinkylästä …

Lue lisää

Tiedote 18.12.2016: Yleiskaavan toteutus vaikeaa Tuomarinkartanossa

Yleiskaavan jatkosuunnittelun käynnistäminen.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos hyväksyttiin muutettuna kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 13.12.2016. Toteuttamisohjelmassa on kyse yleiskaavan jatkosuunnittelun ajoittamisesta. Lautakunnan päätettävänä olleen luonnoksen s. 38-39 on Tuomarinkylän kartanoalueen asunto- ja muu rakentaminen merkitty suunniteltavaksi keskipitkällä aikavälillä mutta rakentamisen perusteena olleet pikaraitiotiet vasta kauempana tulevaisuudessa. Luonnoksessa on myös muita merkillepantavia kohtia: – s. 24 on todettu pikaraitiotieverkon toteutettavuus Tuomarinkartanossa vaikeaksi tai …

Lue lisää

Tiedote 2.12.2016: Tuomarinkylän valitus yleiskaavasta jätetty hallinto-oikeudelle

protuomarinkyla_yk-ehdotus_ilmavalokuvapohjalla_9_2016

Pro Tuomarinkylä -liikkeen taustavoimat – viisi osakeyhtiötä, viisi yhdistystä sekä kolme yksityishenkilöä – ovat 2.12.2016 jättäneet valituksensa yleiskaavasta Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituksessa pyydetään, että hallinto-oikeus kumoaa yleiskaavan Tuomarinkylän kartanoalueen osalta. Valitus nojaa useisiin oikeudellisiin perusteisiin: 1)      Yleiskaava on Tuomarinkylän kartanoalueen osalta voimassa olevan maakuntakaavan vastainen. Yleiskaavassa rakentamiselle osoitettu alue on maakuntakaavassa virkistysaluetta sekä kulttuuriympäristön ja maiseman …

Lue lisää

Lehdistötiedote 3.11.2016: Kaupunginvaltuusto sivuutti osallisten palautevyöryn, valitus hallinto-oikeuteen valmisteilla

Äänestyskartta yleiskaavan käsittelystä.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 26.10.2016 hyväksyä Helsingin uuden yleiskaavan. Valtuusto ei halunnut hyödyntää mahdollisuutta korjata yleiskaavaa edes eniten kaupunkilaisten keskuudessa huolta herättäneen alueen, Tuomarinkylän, osalta. Suojellulle Tuomarinkylän kartanoalueelle suunnitellaan yleiskaavan perusteella jopa 7 500 asukkaan kerrostalolähiötä raitiolinjoineen. Yleiskaavan mukainen rakentaminen ajaisi alas Tuomarinkylän koirakeskuksen toiminnan ja rajoittaisi merkittävästi ratsastuskeskuksen toimintaa. Päättäjät sivuuttivat ennätyksellisen laajan kansalaispalautteen Uusi yleiskaava …

Lue lisää

Lehdistötiedote 17.10.2016: Helsingin yleiskaavan kaavavarantolaskelmaa paisuteltu

HELSY:n vaihtoehtoinen pikselikartta.

Noin 1000 hehtaaria Helsingin viher- ja virkistysalueita voidaan säästää tinkimättä kaupungin kasvutavoitteista Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen (Helsy) seminaarissa 13.10.2016 WTC-talolla tuli esille, että uudella yleiskaavalla tavoiteltavan kaavavarannon laskelma perustuu kestämättömään oletukseen asumisväljyyden kehittymisestä. Epärealistinen asumisväljyyden kasvu paisuttaa kaavalla tavoiteltavaa kaavavarantoa ja valtaa kaupunkilaisille tärkeitä viheralueita tarpeettomasti Helsingin yleiskaavaehdotuksen pohjana on ns. nopean väestönkasvun ennuste sekä epärealistinen oletus, …

Lue lisää