Se on siinä

Kompromissi-ehdotus on HYVÄ!

Perustelut: Toteutuessaan se ei rajaisi asukkaita ja virkistys-/kulttuurialueita erilleen toisistaan vaan sulauttaisi suunnitelmat maisemaan optimaalisella tavalla. HYVÄ!