Yhteistä omaisuutta

Tuomarinkylän kartanon ympäristö on säilytettävä ennallaan. Ulkoilun, harrastamisen ja kulttuurihistorian kannalta arvokkaat alueet tulee säilyttää kaupunkilaisten käytössä. Aluetta ei tule uhrata asunnoille tai raitioliikenteelle!