Stadilainen

Vasta on rakennettu Kehärata, jonka varrella on paljon hyvää tilaa rakentaa asutusta. Säästetään ulkoilu- ja virkistysalueita myös Helsingin sisällä kaupunkilaisten käyttöön!