Valta ja vastuu

Kaavoittaja,
toivon kaavamuutoksia pohtiessanne, että huomioitte kaikkien Tuomarinkylän alueen käyttäjien turvallisuuden. Hevoset ja suuri määrä niiden käyttäytymisestä tietämättömiä ihmisiä eivät sovi turvallisesti yhteen.
Olette tekemässä historiallista päätöstä, jossa ”avaatte” tien historiallisesti merkittävän kohteen tuhoamiselle. Helsingissä on runsaasti täydennysrakentamiseen sopivia alueita, koska kaupunki on varsin väljästi rakennettu. Älkää rakentako Tuomarinkylään.
Ystävällisin terveisin