Lehdistötiedote 15.6.2016: 580 muistutusta sekä jopa 4 000 uuteen asukkaaseen tähtäävä kompromissiehdotus jätettiin huomiotta

Kuva. Kuvaa halkoo Tuusulanväylä. Vasemmalla on Torpparinmäen asuinalue ja oikealla Tuomarinkylän suojeltu kartanomiljöö. ©Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015-503.

Yleiskaavaehdotus ei muuttunut Tuomarinkylän osalta kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 14.6.2016.

Pro Tuomarinkylä oli laatinut lautakunnalle kompromissiehdotuksen, jossa Tuomarinkylään olisi saatu uutta rakentamista vähintään 15 hehtaarin verran. Kompromississa kaikki osapuolet olisivat voittaneet. Ehdotus lakaistiin kokouksessa maton alle.

”Tilanne on turhauttava. Olemme toista vuotta yrittäneet kertoa niin kaavoittajalle kuin lautakunnalle, miksi Tuomarinkylästä tehdyt kaavasuunnitelmat ovat mahdottomia. Asia on herättänyt myös kartanoalueella käyvät ihmiset, jotka ovat toimittaneet kaavasta satoja muistutuksia, saamatta niihin lain edellyttämää perusteltua vastausta. Vuorovaikutus ja osallistaminen tuntuvat jääneen kaavoituksessa korulauseiden tasolle, toisin kuin maankäyttö- ja rakennuslakikin edellyttää”, toteaa Anu Heinonen, Pro Tuomarinkylä -liikkeen puheenjohtaja.

Kaupunki sai Tuomarinkylästä kaikkiaan 580 muistutusta. Se on noin 40 prosenttia kaikista yleiskaavaehdotuksesta jätetyistä muistutuksista. ”Jätetyillä muistutuksilla tai viranomaislausunnoilla ei ole ollut mitään vaikutusta, ei kaavoittajaan eikä lautakuntaan. Myös lautakunnalle toimittamamme huolella laadittu ehdotus koki saman kohtalon.”

Pro Tuomarinkylän ehdotuksessa Vanhaa Tuusulantietä siirretään välillä Tuomarinkyläntie – Laamannintie.

”Tämä tien oikaisu kaventaa Riihipeltoa ja Köyhänmiehenpeltoa, mutta mahdollistaa samalla uutta rakentamista tien länsipuolelle. Tekemällä näin kartanon alue ja koirakeskus voidaan säilyttää viher- ja virkistysalueena”, Heinonen selventää.

Lisäksi Pro Tuomarinkylä ehdottaa, että runkolinjan 560 korvaava pikaraitiotie kulkee nykyisen runkolinjan reittiä ja palvelee Koillis-Helsinkiä. Sama ehdotus on yleiskaavassakin yksi pikaraitiotien linjausvaihtoehdoista ja löytyy tuoreesta Kaavoituskatsaus 2016:sta. Tuomarinkylässä raide on yhteinen keskustasta Vantaalle päin linjatun raideyhteyden kanssa.

”Ehdotuksemme mahdollistaa kodit jopa 4 000 asukkaalle pikaraitiotien ja historiallisen kartanomiljöön viereen, mutta tämä ei kuulemma riitä.”

”Ehdotuksessamme voittajia ovat sekä kasvava kaupunki että sen asukkaat. Yli 60 000 käyttäjää vuodessa palveleva koirakeskus voisi jatkaa toimintaansa häiritsemättä naapureitaan, ja ratsastuskeskuksen yrittäjät voivat jatkaa kesken jäänyttä investointiohjelmaansa. Ehdotus kunnioittaa kartanoalueen suojelumerkintöjä ja Helsingin kaupungin omaa suunnitelmaa tehdä kartanoalueesta Helsinkipuiston yleisen virkistyksen keskus. Ehdotuksemme on näin ollen yhdenmukainen Helsingin kaupunginvaltuuston 12.12.2012 tekemän päätöksen kanssa”, Heinonen jatkaa.

”Näin muokattuna yleiskaava saisi nopeasti lainvoiman ja vältettäisiin vuosikausia kestävä katkera oikeustaistelu yleiskaavasta, asemakaavoituksesta ja rakennusluvista.”

Tuomarinkylä on Helsingin tiukimmin kaavoin ja muin määräyksin suojeltu alue.

Lisätietoja:
Anu Heinonen, puheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä, puh. 040 723 6279
Risto Suominen, varapuheenjohtaja, puh. 0400 601 630
Micki Schnitzler, perustajajäsen, puh. 050 571 1033

LIITTEET
Pro Tuomarinkylän karttaehdotus yleiskaavaksi Tuomarinkylän kartanoalueella
Vertailun helpottamiseksi ksv:n yleiskaavaehdotus samalla karttapohjalla
Pro Tuomarinkylän ehdotuksen selostus, jossa kuvataan ehdotuksemme keskeiset ratkaisut ja ehdotuksen plussat ja miinukset

Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskus, koirakeskus ja alueen asukkaat sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Liike kannattaa kaupungin kehittämistä ja haluaa tarjota kasvavan ja kehittyvän kaupungin asukkaille monipuolisia harrastusmahdollisuuksia. Lisäksi se haluaa palvella historiallisesti arvokkaan alueen ulkoilijoita ja olla jatkossakin kehittämässä monipuolista virkistysaluetta.

Yksi kommentti artikkeliin ”Lehdistötiedote 15.6.2016: 580 muistutusta sekä jopa 4 000 uuteen asukkaaseen tähtäävä kompromissiehdotus jätettiin huomiotta”

Jätä kommentti