Lehdistötiedote 21.10.2015 – Helsingin yleiskaavaehdotus jyrää asukas- ja viranomaispalautteen

Rakennusmassaa on kasvatettu roimasti. Myös suojelumerkinnät, tasa-arvokysymykset ja valtuuston päätökset on sivuutettu Tuomarinkylässä.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa valmisteltu ehdotus uudeksi yleiskaavaksi ei ota huomioon Tuomarinkylän kartanoalueen harrastus- ja virkistyskäytön puolesta esitettyä mielipidevyöryä. Alueelle suunniteltu asukasmäärä on kaavakartoista laskettujen pikseleiden perusteella päinvastoin kasvanut.

Pienimmälläkin tehokkuudella nousua on Pro Tuomarinkylän laskelmien mukaan peräti 57 % eli kaavaluonnoksen reilusta 2 500 uudesta asukkaasta on ehdotuksessa tultu vähintään 4 000:een. Maksimissaan asukkaita olisi jo 8 200. Se tarkoittaa, että kartanon kupeeseen, pellolle ja metsään, yhteensä 0,32 km2:n alueelle, asutettaisiin enemmän ihmisiä kuin tällä hetkellä on esimerkiksi pinta-alaltaan yli seitsemänkertaisessa Länsi-Pakilassa (6 945 as. / 2,33 km2). Rakentaminen olisi 3,5 kertaa tehokkaampaa kuin esimerkiksi Ylä-Malmilla (6 557 as. / 0,91 km2). Myös kaavaehdotukseen sisällytetyt esimerkinomaiset valokuvat suunnitellusta rakentamisesta ovat jyrkässä ristiriidassa kaavakarttaan merkityn tehokkuuden kanssa.

Yleiskaavaehdotuksen toteutuessa yli 150 hevosta käsittävän ratsastuskeskuksen toiminta vaikeutuu merkittävästi ja noin 60 000 käyttäjää vuodessa palvelevan valtakunnallisesti ainutlaatuisen koirakeskuksen toiminta on loppumassa kokonaan. Toisin kuin kaupunkisuunnitteluvirasto antaa ymmärtää, harrastustoimintoja ei ole mahdollista sovitella tuhansien asukkaiden ja raideliikenteen sekaan turvallisesti.

Ehdotuksen mukaisesti linjatut raideliikenneyhteydet sekä tiivis kerrostalorakentaminen tuhoavat kolmella eri tavalla suojellun alueen. Tuomarinkylän kartanoalue on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Lisäksi lähes koko alue on suojeltu voimassaolevin asemakaavoin.

Tuomarinkylän alueesta jätettiin kaavan luonnosvaiheessa 275 asukasmielipidettä, eli eniten koko kaupungissa. Tuomarinkylää puolustettiin myös eri näkökulmista useissa lausunnoissa Helsingin kaupunginmuseosta Helsingin kauppakamariin.

”Yleiskaavaprosessi on ollut meille toistaiseksi pettymys. Lain vaatiman osallistamisprosessin aikana kaavasta annettua palautetta ei ole kuunneltu, sillä muutokset yleiskaavaluonnoksesta nyt käsillä olevaan yleiskaavaehdotukseen ovat Tuomarinkylän osalta heikennyksiä. Toivomme, että kaavaratkaisusta päättävät poliitikot ottavat laajapohjaisen ja perustellun kansalais- ja viranomaispalautteen paremmin huomioon”, toteaa Anu Heinonen, alueen asukkaita, yrittäjiä ja järjestöjä sekä harrastus- ja virkistyskäyttäjiä edustavan Pro Tuomarinkylä -liikkeen puheenjohtaja.

Kehittääkö Helsinki tyttöjen ja poikien liikuntapaikkoja tasa-arvoisesti?

Yleiskaava sisältää myös tasa-arvovalintoja. Ratsastuksen harrastajista 93 % on naisia. Helsingin kaupunki on selvitystensä pohjalta linjannut, että urheilulajina ratsastuksen toimintaedellytyksiä voidaan kaupungin alueella kehittää nimenomaan Tuomarinkylässä. Nyt yleiskaava on vesittämässä nämä kehittämismahdollisuudet.

”Yleiskaavassa kaupungilla on tilaisuus näyttää, kehitetäänkö liikuntapaikkoja tasa-arvoisesti. Vertailun vuoksi: Lipas-liikuntapaikkapalvelun mukaan Helsingissä on tällä hetkellä 31 jäähallia tai jääkiekkoiluun soveltuvaa kaukaloa. Harrastajamäärät molemmissa lajeissa ovat kuitenkin korkeat, ja ratsastuksessa ne ovat myös kasvaneet voimakkaasti. Huippu-urheilun faktapankin (www.kihu.fi) mukaan jääkiekon harrastajia on Suomessa 200 000 ja ratsastuksen harrastajia 144 000. Luvut koskevat koko maata mutta antavat suuntaa myös pääkaupunkiseudun tilanteesta”, Heinonen jatkaa.

Pro Tuomarinkylä -liike haluaa, että Tuomarinkylän aluetta kehitetään siten, että ratsastus- ja koiraharrastaminen ja muu virkistyskäyttö voidaan turvata esimerkiksi Helsinkipuiston yleissuunnitelman ja kaupunginvaltuuston aiempien päätösten mukaisesti. Valtuusto päätti alueen asemakaavaa hyväksyessään 12.12.2012, että kartanon ympäristön täydennysrakentamisselvityksessä tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja asema osana Helsinkipuistoa sekä turvata ratsastus- ja koiratoiminnan jatkuminen. Yleiskaavaehdotus ei noudata näistä kriteereistä yhtäkään.

Lisätietoja: Anu Heinonen, Pro Tuomarinkylä, puh. 040 723 6279

Pro Tuomarinkylä on yhteistyöryhmä, jossa ovat edustettuina Tuomarinkylän ratsastuskeskus, koirakeskus, alueen asukkaat sekä ulkoilu- ja virkistyskäyttäjät. Liike kannattaa kaupungin kehittämistä siten, että kasvavan kaupungin asukkaille taataan myös tarvittavat harrastus- ja ulkoilumahdollisuudet.

 

 

5 kommenttia artikkeliin ”Lehdistötiedote 21.10.2015 – Helsingin yleiskaavaehdotus jyrää asukas- ja viranomaispalautteen”

 1. Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on tulossa kaupunginvaltuuston käsittelyyn keskiviikkona 26.10.16. Lisätietoja yleiskaavasta saatavissa kunnallisvaaliehdokkaaltasi, jota äänestit edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten.

  Vastaa
 2. Kaupunki kerää auliisti palautetta, ja tekee sen jälkeen sen mitä on aikonutkin. Kaupunkisuunnitteluvirasto kutsuu sitä vuorovaikutukseksi. Tavallinen kaupunkilainen voi tietysti aina lähettää mielipiteensä, mutta se on sitten siinä.

  Sitten kun valmiit suunnitelmat tulevat päätöksentekoon, on yleensä jo liian myöhäistä. Kaupungin päättäjien ja lautakuntien pitäisi olla kiinnostuneempia asioista silloin, kun niitä vasta valmistellaan.

  Vastaa
 3. Valtion rahahanojen lähes totaalinen sulkeutuminen liittyen pääkaupungin liikennehankkeisiin hidastanee suunnitelmia.

  HS 22.10.

  ”Valtio tarjoaa Helsingin seudun kunnille entistä vähemmän rahaa suurin liikennehankkeisiin tulevaisuudessa.
  Hallitus vaatii, että maankäyttöä, asumista ja liikennettä (mal) koskeva sopimus on revittävä auki ja neuvoteltava uusiksi.
  Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta vetoaa siihen, että valtion taloudellinen tilanne on muuttunut ratkaisevasti vuonna 2014 solmitun mal-sopimuksen jälkeen.
  Uusi pikaraitiotie maksaisi 280 miljoonaa euroa. Aiemmin on ollut tapana, että valtio maksaa investoinnista noin 30 prosenttia. Raidejokerin tapauksessa valtion osuus olisi 84 miljoonaa euroa.

  http://www.hs.fi/kaupunki/a1445400939310

  Vastaa
 4. Kiitos hyvästä konkretisoivasta esityksestä, vertailut lähialueen asukasmääriin ja pinta-aloihin konkretisoivat valtavaa rakennustavoitetta. Haen edelleenkin Ajatusta, jossa koetettaisiin kuvien avulla (siis oikeiden valokuvien lisättynä kuviteltujen rakennusmassojen kuvilla) konkretisoida miltä tulevaisuus näyttää, myös Tuomarinkylän kartanon ja joen sekä peltojen ylittävä raitiotielinja olisi antoisaa kuvata kuvaklollaasilla niin näkisimme kuinka joenvarren ja kartanon välinen nykyinen vara tila pirstoutuu ja rakentamaton tila voidaan sitten pala kerrallaan rakentaa täyteen. Terveisin Kari Salonius Tapaninvainiolta

  Vastaa
  • Hei kaikille yhteisesti, kyllähän tuo kaupunkilaisten palautteen aika lailla täysimääräinen huomiotta jättäminen on uskomatonta. Vaaleilla valituilla päättäjillä ei luulisi olevan sellaiseen varaa.

   MAL-sopimus on mielenkiintoinen asia. Jos se oikeasti hajoaisi, moni yleiskaavan peruspilari pitäisi katsoa uudelleen.

   Yleiskaavaehdotuksen muuntaminen konkreettiseksi kuvaksi on, Kari, loistava idea, ja sen nyt viimeistään luulisi avaavan päättäjien silmät. Näen jo Natura-alueen halki puksuttavan pikaratikan… 🙁 Toki tällaisen luominen ei ole niin yksinkertainen juttu. Facebook-ryhmästä voisi vielä kerran peräänkuuluttaa visuaalisen puolen osaajia?

   Vastaa

Jätä kommentti