Tiedote: Pro Tuomarinkylä tapasi kokoomuksen, rkp:n ja demarien valtuustoryhmiä

Pro Tuomarinkylä tapasi kaupungintalolla kokoomuksen ja sen jälkeen RKP:n valtuustoryhmän edustajia keskiviikkona 20.5.2015. Kumpikin vierailu kesti 15 minuuttia ja vastaanotto oli ystävällinen.

Molempien ryhmien päättäjille veimme tiedoksi muun muassa sen, että koirakeskus on nyt erinomaisella paikalla eikä häiritse ketään. Se ei mahdu Köyhänmiehenpellolle, jossa satojen koirien haukunta kiusaisi Vantaanjoen varrella asuvia tapaninvainiolaisia.

Nostimme esille puuttuvat parkkipaikat, jotka ovat välttämättömiä suurissa koira- ja hevostapahtumissa. Niitä järjestetään vuorotellen, jotta alue ei tukkeutuisi autoista. Nykytilanteessa autot täyttävät isojen tapahtumien aikaan jo Vanhan Tuusulantien pientareita.

Muistutimme, että koiraharrastus on iso bisnes, josta Helsingin kannattaa pitää kiinni. Suomen Kennelliitto etsii uusia toimintatiloja ja on kiinnostunut Tuomarinkylästä.

Päättäjät saivat kuulla Tuomarinkylän nykyisten yrittäjien pettymyksestä ja ahdingosta: tuoreen asemakaavan kanssa ristiriitainen yleiskaavaluonnos on pysäyttänyt tarpeelliset investoinnit ja uhkaa tehdä kannattamattomiksi jo tehdyt satsaukset.

Esitimme intressivertailua: 2 000 asukasta Uusi- ja Riihipellolle tietävät alueen kymmenille tuhansille kävijöille luonto-, virkistys- ja harrastusarvojen menetystä. Mielestämme vaaka on kallellaan alueen nykykäytön puolesta.

Pikaraitiotien linjaaminen Kirkonkyläntien, Tapaninkyläntien ja Vanhan Tuusulantien eli yleiskaava-aineistosta löytyvän c-vaihtoehdon kautta palvelee useamman kaupunginosan ihmisiä paremmin kuin lyhyempi b-vaihtoehto Malmilta Pukinmäenkaarelle ja Vantaanjoen yli Tuomarinkartanon pelloille ohi Pakilan siirtolapuutarhan.

Kokoomuksen valtuustoryhmästä paikalla Matti Enroth, Heimo Laaksonen, Kauko Koskinen, Pekka Majuri, Risto Rautava ja osan aikaa myös Wille Rydman. Lisäksi tapasimme portaikon puolella kaupunginjohtaja Jussi Pajusen sekä Harry Bogomoloffin, Jaana Pelkosen ja Sirpa Asko-Seljavaaran.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtajana toimiva Rautava piti tärkeänä Helsingin asuntotarpeita ja kehoitti meitä miettimään kompromissiä kuten hän teki jo luonamme käydessäänkin sekä pyysi meitä olemaan yhteydessä kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaava-arkkitehti Marja Piimieheen.

Sitten tapasimme Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmäläisiä. Heistä paikalla olivat ainakin Björn Månsson, Jan D. Oker-Blom, Päivi Storgård ja Lasse Liemola.

Månsson yllättyi tiedosta, että Tuomarinkylästä on tullut yleiskaavoittajille jopa Malmin lentokenttää enemmän mielipiteitä. Hän tiedusteli paikoitusalueiden päällystettä, johon vastasimme, että kyseessä ovat nurmivahvistetut pellot.

Oker-Blom halusi nähdä kartalla, mistä raitiotien b- ja c-linjaukset menisivät ja ne nähtyään hän huomioi, ettei c-vaihtoehdon varrella ole ihmisiä. Kaiken kaikkiaan rkp:n ryhmä vaikutti ymmärtävän hyvin asiamme.

Jaoimme poliitikoille tiivistelmän kannanotostamme, Tuomarinkylän suunnitelmakarttoja, tietoa Helsinkipuiston yleissuunnitelmasta, josta myös valistimme päättäjiä.

Pro Tuomarinkylää kokoomuksen ja rkp:n tapaamisissa edustivat Anu Heinonen, Veli-Pekka Kantanen, Marja Kivenheimo, Risto Suominen.

Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuutettuja tapasimme kaupungintalolla keskiviikkona 26.8.2015 kello 16.35–16.55. Meidät otti vastaan lähes koko 15-henkisen valtuustoryhmän valtuutetut tai varavaltuutetut, ryhmäsihteeri, kaupunginhallituksen jäsen Kaarin Taipale ja apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Prosta paikalla olivat Anu Heinonen, Tiina Flytström, Veli-Pekka Kantanen, Micki Schnitzler ja Risto Suominen.

Osku Pajamäki toivotti meidät tervetulleiksi ja totesi, että SDP:n valtuustoryhmä on hyvin perehtynyt Tuomarinkylää koskeviin yleiskaavalinjauksiin ja toivoi aikataulusyistä tiivistä alustusta.

Kiitimme ja kerroimme yleiskaavaluonnoksen ongelmakohdista ja nostimme niistä esiin neljä pääkohtaa, jonka annoimme myös kirjallisena. Pyysimme valtuutettuja esittämään meille kysymyksiä.

Ilkka Taipale tiedusteli, kuinka naisvaltainen harrastus ratsastus on. Kerroimme, että harrastajista luokkaa 95 prosenttia on tyttöjä tai naisia.

Valtuutettuja kiinnosti, mitä Kennelliitto olisi valmis investoimaan Tuomarinkylään. Kerroimme, että Kennelliiton noin 60 henkilön Espoon toimisto etsii paikkaa uudelle toimitalolle, jossa järjestää muutakin toimintaa kuten koulutuksia.

Valtuutetut halusivat tietää, että minkä verran asukkaita alueelle on kaavailtu ja millä tehokkuudella. Vastasimme, että aluetta suunnitteleva kaupunkisuunnitteluviraston yleiskaavatoimiston arkkitehti on ilmoittanut meille 18.3.2015, että asukkaita tulee noin 2 000 Tuomarinkylän pelloille ja saman verran Tuusulanväylän ja Vanhan Tuusulantien väliin, ja että rakentamisen tehokkuus olisi samaa luokkaa kuin Oulunkylän ja Maunulan kerrostaloalueilla. Totesimme myös, että Pro Tuomarinkylä ei vastusta teiden väliin tulevaa asunto- ja muuta rakentamista.

Kaarin Taipale ilmoitti, että asiassa kannattaa odottaa yleiskaavaehdotusta, jossa asiat ratkaistaneen parhain päin. Totesimme vierailleemme kaupunkisuunnitteluvirastossa, jossa selvisi muun muassa se, että kisamaneesin tapahtumien aikainen tilapäispysäköinti on edelleen ratkaisematta, minkä vuoksi maneesihanke on pitänyt pysäyttää.

Thomas Wallgren halusi kuulla, millaisen vastaanoton olimme ksv:ssa saaneet. Kerroimme vastaanoton olleen kohtelias ja asiallinen, mutta ongelmakohtiin saadut vastaukset jäivät yleiselle tasolle.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa istuva Jape Lovén kertoi Tuomarinkylän olleen esillä lautakunnassa, ja että alue tulisi pienenemään ja ratsastusreitit vähenemään. Koirakeskuksen siirtoon saattaa hänen mukaansa olla saatavissa rahallista tukea, mutta sitä ei voi luvata. Koirakeskuksen tilatarpeita voisi helpottaa vuorokäytössä ratsastuskeskuksen kanssa olevilla pysäköintialueilla. Pikaraitiotien raiteet tulevat sinne, minne ne päätetään. Tuusulanväylän bulevardisointi tällä kohdin ei tule kyseeseen, koska Kehä I on bulevardisoinnin raja.

Osku Pajamäki mainitsi vielä, että raidelinjaus vaikuttaa asuntorakentamisen rajautumiseen. Lopuksi Pajamäki kiitti Pro Tuomarinkylää selkeästä esityksestä ja ilmoitti, että heidän ryhmänsä joutuu miettimään esille tullutta. Kiitimme saamastamme ajasta ja jaoimme valtuutetuille Pro Tuomarinkylä –aineistoa.

Seuraavaksi tapaamme keskustapuolueen valtuustoryhmän 7.10.2015.

lisätietoja pj. Anu Heinonen, Pro Tuomarinkylä, p. 040 723 6279

Jätä kommentti