Elävä Helsinki: Asuinalueensa äänitorvi

Pakila-Seuran puheejohtaja Tapio Klemetti esittelee ajatuksiaan Kokoomuksen Elävä Helsinki -lehdessä (kevät 2016) liittyen yleiskaavaan:

Seuran toimialueella toivotaan, että yleiskaavaehdotuksessa alueelle kaavailtu lisärakentaminen voidaan toteuttaa puistoja ja alueen pientalovaltaista identiteettiä kunnioittaen.

Toimeenpanossa uskon ja toivon siirryttävän entistä enemmän eri alueiden asukkaiden toiveiden kuuntelemiseen ja huomioonottamiseen.

Kaikkia kaupunginosia tulisi kehittää niiden ominaispiirteitä kunnioittaen ja kunkin kaupunginosan vahvuuksista lähtien. Pakilaa, Paloheinää, Torpparinmäkeä ja Tuomarinkylän aluetta tulisi kehittää luonnonläheisenä pientalovaltaisena alueena.

 

Pro Tuomarinkylä, Tapio_Klemetti_4.2016

Jätä kommentti