Lehdistötiedote 20.1.2016: Helsingin uuden yleiskaavan vuorovaikutusprosessissa vakavia puutteita

Pro Tuomarinkylän kaavamuistutus ottaa kantaa mm. vuorovaikutusraportin harhaanjohtaviin väitteisiin

Tuomarinkylän alueen yrittäjiä, yhdistyksiä sekä virkistys- ja harrastuskäyttäjiä edustava Pro Tuomarinkylä -liike on julkaissut Helsingin yleiskaavaehdotuksesta muistutuksensa (liitteenä). Muistutus esittelee muun muassa Pro Tuomarinkylän ja kaupunkisuunnitteluviraston (ksv) välisen vuorovaikutuksen puutteita sekä vuorovaikutusraportin harhaanjohtavia väitteitä. Vuorovaikutus ei ole kaikilta osin ollut maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukaista.

Pro Tuomarinkylä -liike toimitti kaavaluonnoksesta ksv:lle mielipiteen muutosehdotuksineen ja perusteluineen helmikuussa 2015. Lisäksi sen jälkeen, koko yleiskaavaehdotuksen valmisteluajan, liike on toimittanut ksv:lle lisämateriaalia sekä tavannut useampaan otteeseen viraston johtoa ja päätöksentekijöitä. ”Aktiivisuudestamme huolimatta olemme MRL:n vastaisesti saaneet virastolta hyvin vähän, jos lainkaan, vastauksia kysymyksiimme ja huolenaiheisiimme. Lisäksi osa tiedoista ei ole pitänyt paikkaansa. Niistä on muistutuksessamme konkreettisia esimerkkejä”, kertoo Pro Tuomarinkylä -liikkeen varapuheenjohtaja Risto Suominen.

Vuorovaikutusraportti jättää valtuutetut pimentoon

Yleiskaavaehdotukseen sisältyy poliittisten päättäjien käyttöön laadittu lakisääteinen vuorovaikutusraportti. Kaupunki sai Tuomarinkylästä kaikkiaan 275 mielipidettä. Vuorovaikutusraportissa ne kuitataan kahdella virkkeellä.

”Mielipiteitten esittely vuorovaikutusraportissa on täysin puutteellista. Monet näkökohdat on jätetty kokonaan mainitsematta. Nostan esimerkiksi alueen monimuotoiset luonto-, ulkoilu- ja virkistysarvot, yrittäjien ja yhdistysten oikeusturvan tai kaavoituksen vaikutukset tasa-arvoon Helsingin liikuntapaikkoja kehitettäessä. Ksv:n vuorovaikutusraportissa antama vastine näihin puutteellisesti esitettyihin mielipiteisiin on monilta osin virheellinen tai harhaanjohtava. On jopa vedottu asiakirjoihin, joiden olemassaoloa ei ole voitu todentaa”, Suominen ihmettelee.

Pro Tuomarinkylä muistuttaa myös siitä, että yleiskaavaehdotus on ristiriidassa paitsi voimassa olevan maakuntakaavan, myös kaupungin omien aiempien päätösten ja linjausten kanssa. Se ei esimerkiksi kunnioita Helsingin kaupunginvaltuuston päätöstä alueen maankäytöstä. Valtuusto päätti vuonna 2012, että Tuomarinkylän kartanon ympäristön täydennysrakennusselvityksessä tulee ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset arvot ja sen asema osana Helsinkipuistoa. Lisäksi edellytettiin, että mahdollisen täydennysrakentamisen yhteydessä ratsastus- ja koiratoiminnan jatkuminen turvataan. Yleiskaavaehdotus ei noudata näistä kriteereistä yhtäkään.

Lisätietoja: Risto Suominen, varapuheenjohtaja, Pro Tuomarinkylä -liike, puh. 0400 601 630 sekä www.tuomarinkyla.com

Yleiskaavaehdotus kohtelee kaltoin Tuomarinkylän kartanoaluetta ja sen kulttuuri-, maisema- ja luontoarvoja sekä harrastus- ja virkistyskäyttöä. Kaava sulloo jopa 8 000 asukkaan kerrostalolähiön ja kaksi pikaraitiolinjaa kartanoa ympäröiville pelloille ja metsään. Tämä turmelisi 1700-luvulta asti säästyneen suojellun kartanomiljöön valtakunnallisesti arvokkaan Vantaanjokilaakson sydämessä.

Linkki Pro Tuomarinkylän verkkosivuilla nähtävänä olevaan muistutukseen yleiskaavaehdotuksesta

Yksi kommentti artikkeliin ”Lehdistötiedote 20.1.2016: Helsingin uuden yleiskaavan vuorovaikutusprosessissa vakavia puutteita”

  1. Tehkää Mielenosoitus Eduskuntatalon eteen suurella väkijoukolla jotka ovat Tuomarinkylän puolella ! kulkueessa mukana voisi olla koira ja hevonen ? samalla voitaisiin tuoda esiin ne tärkeät asiat koskien Tuomarinkylän aluetta !

    Vastaa

Jätä kommentti