Liikuntalautakunta kannattaa kompromissiehdotustamme

Liikuntalautakunnan kokouksessa 19.1.2017 oli esillä lausunnon anto kaupunginhallitukselle yleiskaavan yhteydessä hyväksyttyihin toivomusponsiin. Yksi näistä on valtuutettu Jarmo Niemisen toivomusponsi tutkia Pro Tuomarinkylän ehdotus Tuomarinkylän alueen asuntotuotannon, kulttuuri- ja viherarvojen sekä harrastustoiminnan järjestämisestä. Lautakunta puolsi yksimielisesti esitetyn tutkimuksen tekemistä ja piti kompromissiehdotustamme kannatettavana.

Jätä kommentti