Tiedote 25.2.2015: Pro Tuomarinkylä -liikkeen mielipide Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnokseen

Pro Tuomarinkylä- liike kannattaa pääkaupungin ja koko Uudenmaan kehittämistä. Lisäksi haluamme, että kasvavan Uudenmaan maakunnan asukkailla on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti.

Pro Tuomarinkylä -liikkeen kannanotto Uudenmaan neljännen vaihemaakuntakaavan luonnokseen koskien Tuomarinkylän kartanon aluetta ja Siliuksenmäkeä:

Pro Tuomarinkylä- liike toteaa Tuomarinkylän alueen sopivan kokonaisuudessaan erinomaisesti yleiseen virkistyskäyttöön. Tällä hetkellä Tuomarinkylän ratsastus- ja koirakeskus ja luontopolut palvelevat kymmeniä tuhansia harrastajia ja ulkoilijoita vuosittain. Haluamme erityisesti korostaa, että alueella toimivat ratsastus- ja koirakeskus eivät rasita Tuomarinkylän luonto- ja historiallisia arvoja. Aluetta tulee jatkossakin kehittää yleisenä harrastus- ja virkistysalueena.

Lausumme mielipiteenämme, että Tuomarinkylän kartanon Uusi- ja Riihipeltojen statusta ei tule maakuntakaavassa muuttaa nykyisestä ja että koko Tuomarinkylän kartanon RKY-alue mukaanlukien Siliuksenmäki tulee säilyttää virkistysalueena eikä sitä tule merkitä taajamatoimintojen alueeksi.

Mielipide kokonaisuudessaan on luettavissa täältä pdf.

 

Jätä kommentti