Pro Tuomarinkylän näkökulma HS:n juttukokonaisuuteen 14.3.2015

Pro Tuomarinkylä on kommentoinut Helsingin Sanomien (HS) julkaisemaa, toimittaja Marja Salmelan kirjoittamaa kahden jutun kokonaisuutta HS:n kaupunkitoimitukselle 17.3.2015 (Tervetuloa Tuomarinkylään ja Hehtaarien pelloista vähän vuokraa). Pro Tuomarinkylä julkaisee ohessa pääkohdat HS:lle toimitetusta vastineesta.

Pro Tuomarinkylän mielestä juttu mustamaalasi paikallisia yrittäjiä ikävällä tavalla ja virheellisiin tietoihin pohjautuen. Lisäksi teksti nosti esiin palkatonta talkootyötä tekeviä yksityishenkilöitä nimeltä mainiten vihjailevassa asiayhteydessä. Laatua korostavien tiedotusvälineiden ja niissä työskentelevien toimittajien pitäisi harkita tarkkaan, onko yksityishenkilöiden nimien julkistaminen epäedullisessa valossa tarpeen ilman painavaa syytä.

Lisäksi HS:lle osoitettiin seuraavat, Journalistin ohjeiden perusteella havaitut puutteet:

*Tiedonvälityksen tasapuolisuus ei toteudu.

Kaksi yksityishenkilöä esittelee näyttävässä koko sivun juttukokonaisuudessa näkemyksiään tarkoitushakuisesti ja yksipuolisesti, osittain virheellisiin tietoihin vedoten. Jutun kuviin on ilmeisen tarkoituksella valittu alueen ränsistynein rakennus ja yksi huoltomaalausta kaipaava rakennusdetalji.

HS:n jutun kirjoittaneen toimittajan sekä hänen esimiehensä Pro Tuomarinkylälle antamien vastausten mukaan juttu oli jatkoa 3.2.2015 julkaistulle, toisen toimittajan kirjoittamalle Tuomarinkylän kaavatilannetta avaavalle artikkelille. Tällaista suoraa viittausta ei kuitenkaan löydy painetun lehden juttukokonaisuudesta eikä sitä ole myöskään HS:n verkkopalvelussa linkitetty tähän aiempaan juttuun.

Journalistin ohjeiden 12. pykälän mukaan ”Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.”

Jutussa todetaan, että asia herättää kovaa keskustelua. Silti jutussa ei otettu esiin muiden osapuolien näkökantoja – kaksi yksityishenkilöä antaa nyt ymmärtää puhuvansa koko alueen asukkaiden puolesta. Asiasta ei ilmeisesti ole oltu yhteydessä kaupunkisuunnitteluvirastoon, alueen muihin asukkaisiin tai useisiin asukasyhdistyksiin (mm. Tapaninvainion kaupunginosayhdistys, Paloheinä-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys, Pakila-Seura sekä 22:a taloyhtiötä ja maanomistajaa Tapaninvainiosta ja Pukinmäestä edustava yhteenliittymä ovat ottaneet kantaa Tuomarinkylän alueen maankäyttöön), jutussa mainittuihin viiteen hevosalan yritykseen, vinttikoirakeskukseen tai Pro Tuomarinkylään, jotta jutussa olevia tietoja olisi tarkastettu, puhumattakaan siitä että olisi tuotu esiin monipuolisemmin eri näkökulmia. Helsingin kaupungin liikuntavirastosta oli pyydetty tietoja vuokrasopimusten osalta.

*Journalistin ohjeiden 10. pykälän mukaan ”Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.”

Esitettyjä tietoja ei ilmeisesti tarkistettu lainkaan, sillä juttukokonaisuus sisältää viisi asiavirhettä.

1. Juttukokonaisuudessa väitetään, että Tuomarinkylän hevosalan yritykset eivät maksa arvonlisäveroa. Tämä ei pidä paikkaansa. Kaikki Tuomarinkylässä toimivat hevosalan yritykset ovat arvonlisäverovelvollisia. Väitteellään HS tärvelee paikallisten yrittäjien mainetta.

Tuomarinkylän Talli Oy:n ja Tuomarinkartanon Kilpatalli Oy:n kohdalla osakeyhtiömuotoinen toiminta on monin tavoin rinnastettavissa asunto-osakeyhtiöön, jossa on asukkaina sekä asunto-osakkeen omistajia että vuokralaisia. Se on joustava tapa toteuttaa yksityisille hevosenomistajille tallipalveluja. Ratsastuskoulupalveluja tuottavat Tuomarinkylän Ratsastuskoulu Oy ja Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy ovat omistajiensa elinkeino.

Tuomarinkylän Maneesi Oy on näitä kaikkia yhtiöitä palveleva yritys. Maneesiyhtiö ei tavoittele sanottavaa voittoa, vaan tulojen ja menojen tasapainoa, kun se pyrkii tarjoamaan maneeseja alueen ratsastajille omakustannushintaan. Tämän mahdollistaa suuri talkootyön osuus mm. ratsastuspohjien ylläpitämisessä ja hallinnon järjestämisessä.

2. Otsikko ”Hehtaarien pelloista vähän vuokraa” sekä juttukokonaisuudessa esitetty viittaus kymmenien hehtaarien omimiseen ovat virheellisiä. Alueen viisi hevosalan yritystä ovat tällä hetkellä vuokranneet alueelta yhteensä noin viisi hehtaaria maata. Mikäli asemakaavaan merkityt lisärakennukset (kolmas maneesi sekä ratsastuskoulujen laajennukset) toteutuisivat, yrityksille vuokrattu maa-ala jää edelleen alle kymmeneen hehtaariin. Vuokratuista maista osa on rakennusalaa ja osa hevosten jaloittelutarhoina olevia peltoaloja.

Tuomarinkylän peltoja viljelee Stara. Alueen ratsastus- ja ulkoilureitit – viljelykauden ulkopuolella myös peltoalueet – ovat julkisessa virkistyskäytössä. Ratsastusreittejä käyttävät myös muualla hevosiaan pitävät harrastajat.

Liikuntavirasto on vuokranantajana koko ratsastuskeskuksen ja koirakeskuksen alueella ja tukee siten näitä harrastuksia, kuten yleisesti muitakin vuokraamiaan harrastuspaikkoja Helsingissä.

3. Artikkelissa väitetään Tuomarinkylän Maneesi Oy:n maksavan maa-alueistaan vuokraa 7 000 EUR/vuosi. HS:n mukaan luku on saatu liikuntavirastolta. Tuomarinkylän Maneesi Oy:n tase-erittelyjen mukaan kahden maneesin maa-alueista on maksettu vuonna 2014 yhteensä 12 688,80 EUR vuokraa.

4. Jutussa väitetään, että vinttikoirakeskus olisi ison osan vuodesta autiona. Tämä ei pidä paikkansa. Keskuksessa on vuosittain 270 käyttöpäivää ja 65 000 käyttäjää. Myös huippusesongin ulkopuolella talvikaudella tapahtumia on kymmenkunta joka kuukausi.

5. Tuomarinkartanon Ratsastusopisto Oy oli jutussa nimetty virheellisesti ”Tuomarinkylän Ratsastusopisto Oy”.

HS:n kaupunkitoimituksen esimies Kalle Silfverberg on käsitellyt Pro Tuomarinkylän antamaa vastinetta varsin asiallisesti. Juttukokonaisuudesta ei kuitenkaan ole julkaistu oikaisua.

Jätä kommentti