Kaupunginmuseon ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto Helsingin yleiskaavaluonnoksesta

Lausunto löytyy kokonaisuudessaan täältä pdf.

Helsingin yleiskaavaluonnos ei täysin seuraa Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaavan tavoitteita. Esimerkiksi Tuomarinkylän kartanon yhteyteen kaavaillun rakentamisen ja Vartiosaaren keskiosan täydennysrakentamisen yhteydessä on näillä eri kaavatasoilla ristiriita.

Esimerkiksi Tuomarinkylän ja Vartiosaaren osalta yleiskaavan rakentamistehokkuus on räikeästi ristiriidassa RKY-2009 rajaukseen ja kulttuuriympäristön sietokykyyn nähden.

Merkittävintä puuttuminen on ensimmäisen maailmansodan aikaiseen linnoitusvyöhykkeeseen, joka sijoittuu kaupunkirakenteessa suurelta osin tiivistyvälle esikaupunkivyöhykkeelle.

Jätä kommentti