Pro Tuomarinkylän vetoomus kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja muutosehdotus yleiskaavaan

Kuva. Kuvaa halkoo Tuusulanväylä. Vasemmalla on Torpparinmäen asuinalue ja oikealla Tuomarinkylän suojeltu kartanomiljöö. ©Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015-503.

Hyvät kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet,

Tuomarinkylän kartanoalueen puolesta jätettiin yleiskaavaehdotuksen nähtävilläoloaikana yhteensä 580 kirjallista muistutusta, mikä on n. 40 % kaikista muistutuksista. Adressimme on kerännyt tähän mennessä noin 17 000 allekirjoitusta. Vahvan kansalaispalautteen tukemana pyydämme, että arvioitte vielä uudelleen yleiskaavaehdotusta Tuomarinkylän osalta. Tämä kirjeemme sisältää muutaman keskeisen näkökulman asiaan sekä konkreettisen muutosehdotuksen.

Vuorovaikutusraportti IV jättää jostain syystä mainitsematta useissa muistutuksissa esiintuodun keskeisen syyn muuttaa yleiskaavaehdotusta Tuomarinkylän osalta: yrittäjien aseman ja oikeusturvan. Yleiskaavaehdotus sivuuttaa alueen tuoreen asemakaavan ja sen yhteydessä kaupungin yrittäjille annetut lupaukset. Huolellisesti valmistellun asemakaavan ja kaupunginvaltuuston 12.12.2012 tekemän päätöksen sisältönä oli turvata kartanoalueelle sijoittuneiden ratsastus- ja koirakeskusten toiminnan jatkuminen sekä luoda alueen yrittäjille edellytykset laajentaa liiketoimintaansa ja palvella kasvavan kaupungin asukkaiden liikunta- ja virkistystarpeita.

Tuomarinkylän ratsastuskeskuksen yrittäjät ovat toteuttaneet asemakaavaa ja tehneet sen nojalla noin 3,5 milj. euron laajennusinvestoinnit tallirakennuksiin. Investoinnit ovat yritysten liikevaihtoon verrattuna mittavia. Yleiskaavaehdotuksen toteutuessa investointien kannattavuuslaskelmat pettävät, sillä tehtyihin laajennuksiin sidoksissa olevaa kolmatta ns. kilpailumaneesia ei voida rakentaa. Hevosten maastoratsastusreittien jääminen rakentamisen alle lisää talliyrittäjien ahdinkoa ja osoittaa, ettei yleiskaavassa varauduta odotettavissa olevaan eläintenpitomääräysten kiristymiseen.

Koirakeskuksen nykymuotoisen laajan toiminnan yleiskaavaehdotus lopettaa kokonaan.

Yleiskaavaehdotus nostaa esiin myös tasa-arvokysymykset. Ratsastus on suosiotaan voimakkaasti kasvattanut olympiatason urheilulaji, jonka harrastajamäärät Helsingissä ovat jo jääkiekon tasolla. Mikäli Helsinkiin muuttaa vuoteen 2050 mennessä 250 000 uutta asukasta, on heidän joukossaan noin 7 000 ratsastuksen harrastajaa. Heistä noin 95 % on naisia. Myös koiraharrastus eri muodoissaan on hyvin naisvaltainen laji. Miten Helsinki huomioi erityisesti naisten harrastus- ja virkistystarpeet tulevaisuudessa?

Tuomarinkylän kartanon alue peltoineen on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi ja arvomaisemaksi. Voimassa olevassa yleiskaavassa alue on osa Helsinkipuistoa. RKY-alueiden tulee ympäristöministeriön ohjeen mukaan olla kaavoituksen lähtökohtana. Nyt näin ei ole, sillä alueelle ehdotetut kaksi pikaraitiotietä ja erittäin tehokas asuntorakentaminen eivät ole yhteensovitettavissa alueen arvojen kanssa. Kaavaehdotus on ristiriidassa myös Helsinkipuiston kehittämisperiaatteiden kanssa, jotka kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 7.2.2012.

Vetoamme Teihin, että arvioitte yleiskaavaehdotusta edellä sanotuista näkökulmista. Olemme esittäneet, että alueelle suunnitellusta asuinrakentamisesta tulisi toteuttaa vain Tuusulanväylän varren osuus ja että Jokeri 2 -pikaraitiotie tulisi linjata bussijokerin nykyreittiä. Näillä kahdella kaavakartan muutoksella kaikki voittavat.

Ystävällisesti,

Pro Tuomarinkylä -liikkeen puolesta

Anu Heinonen, puheenjohtaja
puh. 040 723 6279
anuoheinonen@gmail.com

Linkit viitattuihin asiakirjoihin:

Kaupunginvaltuuston päätös 12.12.2012, sivu 31: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Paatos/2012/Halke_2012-12-12_Kvsto_21_Pk/05DB11BA-DCAA-4C91-B179-16B5791B79B3/Liite.pdf

Ympäristöministeriön muistio: RKY kaavoituksessa ja lupamenettelyssä: http://www.rky.fi/read/asp/r_RKY_kaavoituksessa_ja_lupamenettelyssa.pdf

Helsinkipuiston yleissuunnitelma s. 85-86: http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Paatos/2012/Ksv_2012-02-07_Kslk_4_Pk/D22AA795-BCF6-4B7D-A643-E9978A19CDB2/Liite.pdf

Jätä kommentti