Tiedote 14.10.2016: Pro Tuomarinkylän kaavaehdotus esiteltiin Kokoomuksen valtuustoryhmälle

Pro Tuomarinkylä (edustajat Micki Schnitzler ja Risto Suominen) sekä Suomen Kennelliiton varapuheenjohtaja Kimmo Mustonen olivat 12.10.2016 Kokoomuksen valtuustoryhmän vieraana kaupungintalolla. Paikalla oli yhteensä 16 valtuutettua ja varavaltuutettua. Vierailun aiheena oli Tuomarinkylän kartanon alueen yleiskaavoitukseen ehdottamamme korjaukset (ehdotus 12.6.2016).

Risto Suominen kiitti lyhyissä avaussanoissaan vierailumahdollisuudesta, välitti USA:ssa työmatkalla olleen puheenjohtaja Anu Heinosen terveiset ja toivoi vierailusta vastausta kysymykseen, miksi ehdotustamme ei noteerata. Tämän jälkeen Micki Schnitzler esitteli ehdotuksemme pääkohdat tukeutuen valtuutetuille jaettuun ehdotukseemme ja 17.11.2015 päivättyyn rakentamistarvelaskelmaan. Ehdotuksemme on valmisteilla olevan maakuntakaavan mukainen.

Seuranneessa keskustelussa kokouksen alkuminuutit puheenjohtajana toiminut Risto Rautava ilmoitti ajatelleensa ”että me aloittaisimme sillä, että me kysyisimme teiltä”. Juha Hakola halusi tietää, onko mielestämme sukupuolella ollut jokin vaikutus Tuomarinkartanon kaavaehdotukseen. Tällä hän viittasi perusteluumme, että erityisesti ratsastus on tyttö- ja naisvaltainen laji, jonka harrastajamäärät ovat jääkiekon tasoa. Olemme aiemmin julkisuuteen kertoneet, että jääkiekolle on kymmeniä kaupungin rakentamia halleja ympäri Helsinkiä mutta ratsastukselle lähinnä vain Ruskeasuo ja Tuomarinkylä – ja nyt Tuomarinkylän toiminta- ja kehittämisedellytyksiä ollaan kaventamassa. Schnitzler vastasi myöntävästi (eli kyse on tasa-arvosta), koska myös ratsastus ansaitsee omat puitteensa. Hakola epäili myös tilastotietojamme harrastajamääristä, johon keskusteluun emme lähteneet.

Arja Karhuvaara tiedusteli, onko meillä laskelmaa siitä, mitä ehdottamamme Vanhan T uusulantien oikaisu tulisi maksamaan. Kerroimme ettei ole mutta että pikaraitiotien linjaus tätä kautta ja runkolinja 560:n reittiä olisi joka tapauksessa paljon halvempaa kuin ksv:n ehdotuksen toteuttaminen. Alue on pääosin vanhaa merenpohjaa, jolloin olemassa olevat tiet kannattaa hyödyntää raidelinjauksia tehtäessä.

Rautava mainitsi vaikeudet muuttaa yleiskaavaehdotusta tässä vaiheessa, koska se saattaa edellyttää ehdotuksen asettamista uudelleen nähtäväksi, jota valtuustossa ei haluta. Tähän liittyen hän tiedusteli, olemmeko olleet yhteydessä kaupunginsuunnitteluviraston Marja Piimieheen. Kerroimme, että olemme esittäneet kaavaa koskevia korjausehdotuksiamme keväästä 2015 alkaen suullisesti ja kirjallisesti ilman vaikutusta. Ongelmana on, että ksv:n suunnittelijat väittävät kaavaehdotuksen turvaavan ratsastus- ja koirakeskusten toiminnan, mutta näin ei ole. Rautava totesi saaneensa erilaista tietoa, johon ilmoitimme, että vierailustamme ksv:ssä on keskustelumuistio. Muistio on tarkistettu ksv:ssä.

Tällä kohdin keskustelua muistutimme halustamme kuulla yleiskaavoitukseen ehdottamistamme korjauksista (ehdotus 12.6.2016). Valtuustoryhmän puheenjohtaja Lasse Männistö antoi vielä puheenvuoron Hannele Luukkaiselle, joka tiedusteli, edellyttikö ehdotuksemme koirakeskuksen siirtoa. Vastasimme, että koirakeskus jäisi nykypaikalleen. Tämän jälkeen Männistö totesi vierailuajan päättyneen.

Poistuimme vierailusta tyhjin käsin saamatta minkäänlaista vastausta ehdottamiimme korjauksiin.

Kuva: Tuomarinkylän kartano ja kartanonpuistoa syysloistossaan. Pro Tuomarinkylän ehdotus siirtäisi kartanonmäen viereen suunnitellun pikaraitiotien ja kerrostaloalueen kauemmaksi kartanosta.

Linkit:
Pro Tuomarinkylän kompromissiehdotus Tuomarinkylän kartanoalueen yleiskaavaksi, 12.6.2016
Rakentamismäärälaskelma,  25.11.2015
Jokeri 2, Maankäytön kehittämisperiaatteet, erityisesti s. 12, kuva 5, s. 17-18 kohta 2.3 ja s. 24, kuva 10

Jätä kommentti