Tiedote 30.9.2016: Pro Tuomarinkylän kaavaehdotus esiteltiin demareille

Pro Tuomarinkylä (edustajat Anu Heinonen, Micki Schnitzler ja Risto Suominen) sekä Suomen Kennelliiton toiminnanjohtaja Markku Mähönen olivat 26.9.2016 Sosialidemokraattisen puolueen kaupunginhallitusryhmän vieraana kaupungintalolla. Paikalla olivat puheenjohtaja Osku Pajamäki, Maija Anttila, Sara Paavolainen, Kaarin Taipale ja Pilvi Torsti. Vierailun aiheena oli Tuomarinkylän kartanon alueen yleiskaavoitukseen ehdottamamme korjaukset (ehdotus 12.6.2016).

Anu Heinonen muistutti vierailun aluksi, että kaupunki päätti demareiden tuella vuonna 2012 turvata Tuomarinkylän ratsastus- ja koirakeskusten toiminnan alueen tulevassa kaavoituksessa. Hän jatkoi, että ehdottamamme kaavan korjaukset turvaavat keskusten toiminnan ja alueen muut arvot tinkimättä Tuomarinkartanon alueelle kaavaluonnosvaiheessa suunnitellusta asuinrakentamismäärästä.

Micki Schnitzlerin suorittamaa ehdotuksemme esittelyä seuranneessa keskustelussa Osku Pajamäki halusi kuulla perusteluja sille, miksi koirakeskusta ei voi siirtää Köyhänmiehenpellolle. Tällaisina perusteluina hän ei pitänyt siirtokustannusta eikä Köyhänmiehenpellolta kantautuvaa häiriötä lähistön asutukselle. Markku Mähönen kertoi talkootyönä vuosikymmenten kuluessa tehdyn koirakeskuksen arvon olevan yhden miljoonan luokkaa. Toimme myös esiin, ettei Köyhänmiehenpelto mahdollista koirakeskuksen nykyistä toimintaa, johon kuuluvat suuret kansainväliset ja kotimaiset näyttelyt ja kisat rata- ja maastojuoksuineen. Radan alueelle saisi mahdutettua, muttei muuta. Liikennemelu estäisi osallistujien yöpymisen matkailuautoissa ja teltoissa. Tuhannet kävijät tukkisivat liikenteen ja pääsyn ratsastuskeskuksen talleille.

Kaarin Taipale kysyi jakamastamme kaupungin omasta selvityksestä, joka koski Jokeri 2 –pikaraitiotien linjausvaihtoehtoja. Vastasimme, että yksi kaavaehdotukseen ehdottamistamme korjauksista koskee tämän pikaraitiotien linjausta. Pikaraitiotie tulee mielestämme linjata runkolinja 560:n reittiä, kun linja siirretään raiteille (b-vaihtoehto) eikä Pukinmäenkaaren kautta kuten yleiskaavaehdotuksen kaavakarttaan on merkitty (c-vaihtoehto). Toimme esiin, että runkolinja 560:een viitaten kaupunki sai taannoin läpi asemakaavamuutoksen, jonka myötä Siltalanpuistoon on nyt alettu rakentaa kerrostaloaluetta. Pukinmäenkaaren kautta tehtävä oikaisu jättäisi Ylä-Malmin, Tapaninvainion ja mm. Siltalanpuiston uudet asukkaat sekä laajemmin Siltamäen ilman sujuvaa yhteyttä ja palvelisi vain Malmia ja Pukinmäkeä, joilla jo on päärata vieressään.

Sara Paavolainen tiedusteli, onko koirakeskus siirtymässä muualle, esim. Espooseen. Mähönen ilmoitti, että Kennelliitto on päinvastoin kiinnostunut rakentamaan koirakeskuksen yhteyteen uuden toimitalonsa, johon siirtyisi Espoossa 60 henkilöä työllistävä toimisto.

Vierailun päätteeksi Pajamäki ilmoitti, että ”ette te tätä helpoksi tee”. Tähän Heinonen vastasi hymyssä suin ”miten niin.. meillähän on teille hieno ratkaisuehdotus tarjolla” – ja kiitti saamastamme ajasta.

Linkit:
Pro Tuomarinkylän kompromissiehdotus Tuomarinkylän kartanoalueen yleiskaavaksi, 12.6.2016
Rakentamismäärälaskelma,  25.11.2015
Jokeri 2, Maankäytön kehittämisperiaatteet, erityisesti s. 12, kuva 5 ja s. 24, kuva 10

Kuva. Pro Tuomarinkylän iskuryhmä kaupungintalolla (Risto Suominen, Micki Schnitzler, Markku Mähönen ja Anu Heinonen).

Jätä kommentti