Leo Stranius: Helsingin yleiskaava – Keskuspuiston puolesta

Leo Stranius, ympäristöjärjestöjohtaja (toiminnanjohtaja, Luonto-Liitto) sekä Helsingin kaupunginvaltuutettu (vihr), kirjoittaa blogissaan 5.10.2016 – Helsingin yleiskaava – Keskuspuiston puolesta.


Vaikka yleiskaavassa olevat kaupunkirakenteen tiivistäminen ja täydentäminen, kaupunkibulevardit ja raideliikenteen kehittäminen ovatkin hyviä lähtökohtia kestävälle kaupunkikehitykselle, on käsillä olevassa ehdotuksessa liikaa luonto- ja viheralueiden nakertamista.

Näin ollen en voi varauksetta kannattaa käsillä olevaa yleiskaavaehdotusta.


Itse pidän kuitenkin demokratian näkökulmasta suorastaan toivottavana sitä, että yleiskaavakäsittely siirtyisi kuntavaalien jälkeen. Näin yleiskaava ja siinä olevien monien alueiden kohtalo nousisi kuntavaaliteemaksi. Ihmiset hankkisivat lisää tietoa ja asiasta käytäisiin laajaa julkista keskustelua.


Yleiskaavassa on varattu kaksinkertainen määrä asuntorakentamista verrattuna kaupungin väestöennusteeseen. Keskuspuistovarausten poistaminen ei siis hetkauta asuntorakentamista tai asuntojen hintoja suuntaan tai toiseen.


Lopuksi: Keskuspuisto ei ole yleiskaavan ainoa ongelma

Kannattaa muistaa, että keskuspuisto ei ole ainoa ongelmallinen kohta yleiskaavassa. Esimerkiksi ympäristölautakunnassa olemme kiinnittäneet huomiota muun muassa virkistys- ja viheralueisiin, suojelualueiden kaavamerkintöihin, Tuomarinkylään, Vanhankaupunginlahteen sekä Pornaistenniemen, Herttoniemen ja Hallainvuoren metsiin.


1. Tuomarinkylän virkistyskäyttö heikkenee. Tuomarinkylän kartanoa ympäröivälle RKY- eli rakennetulle kulttuuriympäristöalueelle ja Siliuksenmäkeen ehdotettu tehokas asuntorakentaminen ja raideliikenne eivät ole sopusoinnussa ja yhteen sovitettavissa alueen valtakunnallisestikin merkittävien kulttuuri-, maisema- ja luontoarvojen kanssa. Ehdotus ei turvaa ratsastus- ja koiratoiminnan jatkumista. Myös alueen virkistyskäyttö heikkenisi.

Jätä kommentti